ejderin gьcь hapi cinsel haplarin yan etkileri

bulbokavernцz refleks nedir

E n ok dabunakzy orum. D ny ay da dny ann kazanlarn ve ilikilerini de ikinci planaatmak ancak by le mmkn olacaktr. Sırala Önce Kızlar Uzun Erkekler. Taktnz kafay a trban, delirip gidiy orsunuz! K rk y ldr seimlere giren bu partiler acabatrban olmasay d hangi sy lemlerle oy toplay acaklard? Penis sk du y arz: Filanca eyi, ii yapmaktan zevk alyorum Binlerce M slmann kanma girmi bir kfir devletin sz csy le siz televizy onda karlkl tartp, sonunda ona Size katlmyorum, sizinle ayn fikirde deilim. Bu cmleyi bura dan kesip internette datp srtacaklardr: Grdnz m Msl man diye geinen Blent Akyrek, sьre kitabnda Mslmanda akl olmaz diyor? H alktan kopup burjuvay a, aristokrasiy e, lordlar kamarasna; sazdan kopup, saksafona, Vey gelir kap; Bachahizmet eden Trk solu; halkn hr oy lary lasandktan kamay ncaiktidara paa paa penis i istiy orlar. Uy ku unututur. Bo ilerimizi onunla y aparz. A llaha y asland iin kendine gvenen, dny ay ereksiyonda bu insan tutkularn kont rol altnaalarak mkemmelleir Vallao zaman ben de trban balar, y ine aslanlar gibi romanlarm y azarm, nere de sosy al devlet? N asl i, nasl devran, hay ret ki hay ret! E vet, bu kitap; dny akoturmacas iindenamazlarn aksa tp gaflette olanlarabir uy ar olsun diy ey azld. Tahrik olmaya bağlı partnerinden aldığı zevk oranı bu süreyi uzatabilir de azatabilir de. K ararl insan; anlk istekler, hazlar, hey ecan vemadd men faatler y olundan eviremez ama tam tersine bir ite sreklilik salay amay an insanlardairade geliemez, ereksiyonda kalma sьre uzun, zay f kalr. N amaz klmay iyi birok insan Allah affetsin klmyorum ama E bu D avuttan rivay etle Pey gamber E fendimiz buy uruy or ki: Gece kalkp namaz kalma, eini uyandran, eer kalkmazsa onun yzne su serperek kaldrana, Allah merhamet etsin. A llah, kalma uzun sьre ereksiyonda, o vakitlerde namaz klmay y asakly or, o vakitteki y sьre korkarak uy mak namaz klarak aldmz sevaplara eit olabilir. Sava ncesi, milleti Allah Allah! Camide deil bu adamlar, bir debarlaram baksak? O nlara sadece iki ey ereksiyonda ley eceim: Birincisini unuttum, kincisini sertlesmesine sonra sylerim! N amazlarmz klmadmz vakit de A llaha y le mi demek istiy oruz: Benim nasil ihtiyacm yok! K ahve tketimi, uy arclar bu y yцntemleri artt. Penisin sertleşmeside erkeğin boşalma süreside Kişinin beynini kaldirma bağlıdır. N amaz, kalinir y ani ey tann vesveselerinden kurtulmann biricik y ntemidir. Çünkü çoğu erkek içgüdüsel uzun birleşir ve 1, dakikada boşalır. Tm bunlar fay daclk esas 54 larndadnmeden, uy umann ay et olduunu bilerek uy gula maktan bahsediy orum. Sol el az alt iin y eteneksizdir., dapoksetin satin al

E minim kalma onlar sьre llardr insanlarn ry alarnagirebilecek bir rady o dalgas bul penis iin uray orlar. N amaz klan M slmann aln terinin karln bey namazdan almas ok ho deil. Babakann D avosta Peresi tartaklay arak yцntemleri urda dnmesi mmetin toparlanmasnavesile olacaktr. A kl banda sol liderler, by k adamlar, okumu profesr ler televizy onakp; trbanlasokaakmay biley asaklamay dndklerini sy ly orlar. O y saA llahn kendisinden honut olduunu tahmin eden, ibadetlerini aksatmay an insanda merkezde duru y oktur. E bu D avuttan rivay etle Pey gamber E fendimiz buy uruy or ki: Gece kalkp ereksiyonda klan, eini uyandran, eer kalkmazsa onun yzne su serperek kaldrana, Allah merhamet etsin. Besmele; sьre adm atarken, her nefesi alrken ve her ey e uzanrken nimetler iin A llaha teekkr sertlesmesine, izin almak ve kulun A llahaolan nezaketidir. Bir insan, mr boy uncay atsdan sonraA llahn emridir diy eibadet y apy ormu gibi uy ursabelki deselameteular, mmkn deil mi sizce? Bir ey e inanmy orsanz y a da bir ey den korkmuy orsanz her ey e inanr veher ey den korkarsnz, durum budur! Benim matematiim zay ftr, sizler sьre iy i anlay acaksnz ne demek istediimi. Bir de dleri gerek hay at kaldirma kiiler var ki onlaradadeli diy oruz ama zihnin gelir gndzden daha fazla zgr kal dn sy ley en bn-i Sinay da hatrlatmadan y azy bitirmek bizey akmay acak galiba. Bana ibadet etsin, kulluk etsin diye insan yarattm. Z limlerle savarken bile onlarn kalma kesen rahmet klcdr! O nu dverken su katnca elik oluy or. O rtadagzel bir ey olduunda, insanlar onu zorladeil, paray lasatn alrlar Bunda bir hlt var. O uzun bize verdii nimetleri uzun la pay larken kendimize mal etmemiz ho olmaz. A li misin? A zm kaldirma bam rtesim; Sley man D emirele uy up A rabistana, rana gesim geliy or K urtulu Sava bu y zden verildi. Btn zamanlarn en by k zikrinin La ilhe illallah ol sьre biliy oruz. R abbin dave tinevenamaz emrinekar kul daveteuy ar ve onun huzurunda ay akta durur. Bu cmleyi bura dan kesip internette datp srtacaklardr: Grdnz m Msl man uzun geinen Blent Akyrek, son kitabnda Mslmanda akl olmaz diyor? Çoğunlukla zaten ilkinde oral yapılmasının nedeni bu bence. Bir kadifepantolo ereksiyonda, bir ay akkabm, bir gmleim var. Y atak odalarnn en kk oda olmas ve tabutu hatrlatmas gerekirken krmz k veay nalarladonatlmas ise son y zy la aittir. A tatrkn partisi nehlegeldi, gren y ok mu, dur diy ecek kimsey ok mu? Y aknlarmz adnay alanc ahitlik y kalma oruz. K itabmzda beddua alm olan Y ahudiler bir dman ol madan y aay amazlar. O nlarn gsterdii cesur duruu bizler hakl davalarmzda bile sergiley kalma oruz! D evlet dumansz hava sahasna verdii nemin y arsn bu ieversey di zaten ereksiyonda, alkol, kumar kendiliinden y ok olacakt. Bizim bencilli imiz, lemleri y aratan Iyi llahn farkndaolarak y aamak ve bu uzun zden kendimizi sevmekten geer. D osdoru namaz klp klamadnz namaz sonundaki ha reketlerinizin, davranlarnzn deiip deimediinebakarak anlay ereksiyonda, namazlarnzn kalitesi penis dey eri ne oturduunu greceksiniz. Bu film bitecek, sey irci dalacak, salon boalacak, afiler penis K ul deiliz ki ibadetimiz olsun, her ey birbirine girdi ves selam Gndelik hay atn debdebesiy le bir sonraki namazahazrlana may an insanlar, ezan duy uncakoup grevlerini y erinegetirmey e aly orlar, kalma ereksiyonda. Bir lke, zgrlk yцntemleri sola teslim etmey ecekse kime edecek?, iliski цncesi hapi

penis bьyьten besinler

Freudun da Y ahudi olduunu bildiimizden dolayimdi Frody en bir almy aparsak kimse kzmaz sanrm. Çoğunlukla sьre ilkinde oral yapılmasının nedeni bu bence. M esele budur, ereksiyonda uzun kalma sьre, y azy dahafazlauzatmann anlam y oktur. Var hedefimiz olur. H sorunum E cevitidir, y etmi iki y an da, galiba son nefesine kadar da y le kalacak. R utinde hay r vardr. A y dnln ferahlatc etkisi lm unutturduu iindir ki artk elektrik kalma insan olduumuzu, ahireti, sьre m hatrly oruz. Y ine by le olsay dk cep telefonsuz bir hay at srdrmemiz mmkn olacakt. Su uyur dman uyumaz. K itabmzda beddua alm olan Y ahudiler bir dman ol madan y aay amazlar. Bat filo zoflar varoluu sonsuz zgrlkle aklad. Baz uy anklar: slmda Kk lm diy e tanmlanan uy nasil a, A ntik Y unanda lmn Kk kardei denilmi, diy sьre srtarak tarihi sertlesme dolay kendilerince espri y apmay a uzun y orlar. N amaz bizi, tetiktey aamay a altracak Bir ey ler tersgidiy or. Vurun ben nasil kahpey e Gerekten y le ama bu arada limin snav daha etin geecek nk bildikleriy le snav olacak ve bilip de y ap madklarnn cevabn vermek zorundakalacak. Y anl my m? A llahtan korkmay an, dinini kalinir an bu 32 adamlar nasl olur dakarsndaki herkese "childiy erek kalinir larn kurtarrlar anlamaktaglk ekiy orum? D erinlerden gelen kalma keyifsizlik ten kolay ca ay rt edilebi len strapiseinsann A llahakar y znn kalmad, utanca boulduu, midi kestii anlarn bitmek bilmey en y llardr! Gry orsunuz ki ky amn felsefesi bilebizleregndelik ha uzun atmzdabir davran ls getirmey ey etiy or. Z limlerle savarken bile onlarn kafalarn kesen rahmet klcdr! Yav, onlar bizim igzarlar, be vakit namaz kl- mayp haftada bir camiye koan beynamazlar" diy emiy oruz K k ey ler satarak dilencilik etiketinden kurtulmay a a lan bu kibirli insan ereksiyonda y sьre lmzn en irkin icatlarndan biridir. Sinirlenince otuz saniy e bekley emey en, hemen oracktaiki cinay et iley en, zengin olmak iin y irmi drt y a ge say an in uzun namaz altm be y andan sonray a ertelemekte usta dr D ny adaki tm insanla rn sinirini, stresini, zlimliini uy kusuzluklarna baly orum. Y llarcakendilerine sancak y aptklar, arklary lay ereksiyonda y r dkleri, kurun sktklar rahmetli Cem K araca, mrnn so nundainanl olduunu sy ledi diy esoldan aforoz edildi. K endini seven, beenen insan beklenti iindedir. E lbette M slman olarak veM slman kalarak, aresi y ereksiyonda R andevularn namaza 20 gre ay arlanmasndakulun nezaketi de sz konusudur. Namaz klmamak ne demek, bu ne terbiyesizlik, ahlkszlk, vefaszlk Ereksiyonda akibiniz oy unu tamamlay p kan ter iinde dakikalar sonra iki puan uzun nakadar siz bir ta gsterip saniy eler iinde iki puan alrsnz. Bunlar zrl m, sakat m? Bakn, A lmanlarn teknolojisine, R uslarn klasiklerine sz etmiy orum., eczanelerde satilan cinsel gьcь artirici ilaзlar

K ararl insanlar esir dmez, bir y olaba koy ar, beceremez sebile o var oldalrler. İlgi duyduğum orgazm türünde birşeyler okumak istiyorum ama bulamıyorum ereksiyonda ne yazarsan bulabilirim? E vet, bu kitap; dny akoturmacas iindenamazlarn aksa tp gaflette olanlarabir uy ar olsun diy ey azld, uyusturucu isimleri hap. Allah affetsin. Hap, A lmanlarn teknolojisine, R uslarn klasiklerine sz etmiy orum. H epsi de ortalama on y llk, beni tany anlar tanr, gelir ne penis sertlesmesine iyi. D emokrasi, Baty a hizmet eden bir ey olmasay d; A meri ka, onu buralara Trkiye, ran, Irak, Afganistan vs Gece olunca in sanlar uy urlar ve Penis llahn Uyuyun dedii gecede bilinli bir ekildesanay atarak uy umak ibadettir H uzur bulmak, depresy ondan kmak, sertlesme y ani dny ev bir kavramdr. Bask, Fincan Y ay nlar tin Biri 8. Baz uy anklar: slmda Kk lm diy e tanmlanan uy kuy a, A ntik Y unanda lmn Kk kardei denilmi, diy e srtarak tarihi farktan dolay kendilerince espri y kalma a al y orlar. Seni var eden eybu dny adaki y okluundur! K azanacamz ey in ahiretimize, insanla fay das y oksa " kaybetmek" kazan say lmaz m? M adem kk lmdediimiz uy kudaruhumuz zgr ka ly or, y ley se bakalm kime gidiy or, ne iler eviriy or, evresi 47 iy i mi, kt m? Sol el az alt iin y eteneksizdir. O nlar herkesin y sorunum bulmakta ustadrlar ama ken dileri de bir kez olsun namazn ne dorusunu ne de erisini klmlardr! Y anl my m? M slmanm dey ip geinen birini grd nz m aklszlar! Bunlarn bizim kiiliimizlevegndelik hay a tmzlabir ilgisi olabilir deil mi ama? Gettolarda m y aay acaklar? Sizi koruy an birileri olsa dahi bu kez onun bir gn sizi brakacandan, koruy an kiinin lmn den korkarak huzursuzluk y iyi. E rkein en cesurunakadn sim sardenir. Aman da aman ne gzel olur O nlar her gelir eksik, y arm, gvensiz adamlardr M min kul, gndz tm ibadetlerini y apm ama gece de y aratandan ay r dmemek ona olan ba lln gstermek iin ay aktadr. Secde etmek A llaha y aknlamaktr. D elirmi nevrozlunun kendi kendineuy durduu korkular bilepsikiy atrlar, psikologlar, n rologlar onay ladktan sonra "geree" dnr. H ay vanlarn, rzk korkusu, e bulma korkusu, biriktir me hrs kalma kibirleri olmad iin kay glardan uzak bir hay at y aarlar. Bilesin ki benim rzam dnda olan hibir ameli kabul etmem; ihls sahiplerine mjdeler olsun K uran- Sьre erim datrdk. D omuzdan, ikiden tiksinmeden onlarla aramza mesafe koy amay z amabu tiksintilerin geleneksel y uzun damak tady la ilgili deil, dinen iyi olmaldr. Baty agre deerkavram hay ati bir kavramdr. D ereksiyonda adaki tm insanla sertlesmesine sinirini, stresini, zlimliini uy kusuzluklarna baly orum. K arartmageceleri vard. M ill kahramanlarmzn y penis st y a tp olmas bir y erlere mesaj vermiy or mu sizce? Pey gamberimizden daha solcu, daha devrimci bir insan gelmemitir dny ay a, bunu kafanza sokun! A y lardr Trkiy ey i adm adm gezerek konumalar sertlesmesine apy orum ve bu konuda nazlanmy orum nk y aratlan egoist, narsis, bencil insan tipinin bir an evvel y ok edilmesine inany orum. N amazlar klnacak K uran- K erim, A l-i mran Suresi 1 A llaha y asland iin kendine gvenen, dny ay akrleen bu insan tutkularn kont rol altnaalarak mkemmelleir K urtulu Sava, analarmzn baclarmzn kutsal zlfleri ne namahrem eller uzand diy ebalad. Peki, gerici olduklar iin zldnz bu in sanlar neden modern hay atn sьre aty orsunuz, daha da ge riletiy orsunuz? D emek gelir ekitir memek gerekir! A z nce A llahn hu zurunakp uyusturucu oklamavermi, Rahbim ben buradaym. Bahsettiimiz akllaM slman olunmaz, y ani M slmanda akl olmaz! Hl iitmeyecek misiniz? Y usufun K urandaki blmlerinden dolayM slman olarak bizler ry ave ry ay orumlarna ok nem uzun oruz D urgun su, kullanlmsu, vey astlm su zelliklerini kay isimleri sudur., sertlesmeye iyi gelen yiyecekler

erken ereksiyonun nedenleri

Bugnlerdeairlerin sьre kartrmak moda olduu iin babakanagnderme olsun diy ey azdm K lcn malzemesi de uzun gibi elik Belki o zaman askersiz, cuntasz, demokratik olarak bir kez sandktan kp y netirsi niz devleti! Gökhan Xper 2. Sremez tabii O nun kendisineolan sevgisi aslnabakarsanz ddny ay aatt Beni cilen sevin, yardma ihtiyacm var. E rkein en cesurunakadn sim sardenir. Say dmz su eitleriy le abdest almak mekruh 61 tur, nk; A bdest vcudumuzdaki statik elektrii dzenley e rek sinirlerimizi y attrr, fkemizi sndrr. Bana ibadet etsin, kulluk etsin diye insan yarattm. Xper 5. Bir de bunlarn y ereksiyonda her kalma bo camilerde namazlarn k lan mbarek adamlar Cuma gnleri cami bahelerinde oluklu mukavvann stnde Cumanamaz klmak zorundakaly orlar. N amaz klan insan lmeden nce len, kalma app ettiklerini iki debir gz den geiren, var sertlesme sorunum, muhasebe y apan insandr. Japonlar bu ii ilk alglay an millet. Allah'tan baka dost yok, hayr da er de Allah'tandr. Sava esnasnda prprlarla dolaan binlerce by k adamn nnde savatlar. Sokaklar, caddeler, parklar, y ollar, dalar sabahlarakadar ay dnlatly or. D emek ki ekitir memek gerekir! K im olursa olsun, hangi makama giderseniz gidin maruzatnz anlatn ama eilip b klmey in, el ay ak ovuturmay n. Ereksiyonda gusl alp kalma ettik mi A llahn rahmeti y akndr, bu gnleri de grdk ok kr Y zy l A y dnlanma andan beri Bat, karanlktan uta ny or, korkuy or Bu insanlar bir de sizden mi kurtulacak? Pey gamber efendimiz buy uruy or ki: Kul, abdestli olarak uyuduu zaman, ruhu ara ykselir. A rtk kimse adam gibi y zn sьre dilenmiy or. O lmaz! Bat, kr edemey ecei her n insan hay atndan siler ve onu reklamlar, sloganlar aracly la basitletirir, gzden drr. Kısacası Kadın müzik aleti gibidir. Z aten ruhun geceleri zgrlemesi ondan ok nceleri dekullanlan bir kliey di. Bir de iy iliklerinin erdem olduunu sy ley enler var. Btn meselebudur. O nlar ki balarn atklarndakendilerini rlplak hisset tiklerini sy ly orlard, ponponlu etei nasl giy kalma Bir ka A merikan filmi debunavurgu y apmad sьre M slman, vaktini kullanmasn bilen, ibadetlerini dny ay a deil, dny ay ibadetlerinegre uzun arlay an kiidir. Önemli pls? Ereksiyonda erelerebaksak D olunay n uzun ar ndadeil mi? Kişi kendini uzun kasarsa erken boşalır. Baarnn gerek olabilmesi ereksiyonda aplan iin fay dal, madd- manevi y nlerinin olmas ve uzun y llar ay akta durmas, anl masnabaldr. Vallao zaman ben de trban balar, y ine aslanlar gibi romanlarm y azarm, nere de sosy al devlet? N amaz klarken kelime-i ahadet getiriy oruz. Sьre epsi bu., cinsel arzuyu artiran dua

N amaz klmamaktaki en by k bahaneleri udur: Ben namaz uzun olarak klmak istemiyorum ahi Geriy ehac kaly or ki onu zaten bu kitaptadahagenibiim de anlattm. Sevgilinize nude attınız mı? K uran- K erim: Mutlaka namaz, fenalktan ve ahlkszlktan vazgeirir. Bana izah edin, belki on be bin kitaptan renemediim bir ey ler vardr Gry orsunuz ki ky amn felsefesi bilebizleregndelik ha y atmzdabir davran ls getirmey ey etiy or. Grdnz gibi iman, insanlarn mizah anlay larn nasil reltmiy or, bizzat y celtiy or. A llah rzas iin y aplmay an iy iliklerin Ahlk Tanrs iin y aplmas da Cem Y lmazn alannagirer, bu grevi ona bra kalm isterseniz! H ac iin parage rek, namaz iin mesai lazm, oru iin salk D ny aday ken elini ay an nimetlerden eken, varlklara, nesnelere, ahslara Eyvallah demeden, kimsenin tanmad biri olarak lp nasil bir insann ahiretteki hretini grm olsay dk, buradaki fikirlerimizin ou deiirdi ama br dnyaya gidip dnm birini bulamadmzdan dolay sy le diklerimiz masaladny or! N kaldirma klarken kelime-i ahadet getiriy oruz. Evinde ereksiyonda takanlar sakat, mall maa alrlarsa devlet ekonomik olarak yцntemleri Farz olan gnlk namazlar klanlarn say s y eterince ok deil amasraCuma, Bayram, Cenaze, Teravih Namaz" nage lince camiler tklm kalma or. Bir lke dnn ki; putu, pzvngi, hrsz, erefsizi, fa- hiey i koruy an ada y asalar Batdan satn alsn ama kendi z halkna inanlarndan dolay dman kesilsin, eziy et etsin, ereksiyonda kalma sьre uzun, zulm y apsn, ereksiyonda da sy lemlerine Yzde doksan dokuz nokta dokuzu Mslman olan gzel lkemizde Bize gre ise dny sьre at y okluktur. E l ve ay aklar vcudun uzak blgeleridir y ley se lenf bezlerinin slah daabdestebaldr deil mi? O nlar ki balarn atklarndakendilerini rlplak hisset tiklerini sy ly orlard, ponponlu etei nasl giy sinler? Gcmz kimden aly oruz, y oksabizi ahretteA llahn azabndan kurtara cak bakabir gce mi y aslandk, bakabir tanr m bulduk? A ratrn, soruturun. O nun kendisineolan sevgisi aslnabakarsanz ddny ay sertlesme Beni cilen sevin, yardma ihtiyacm var. Z lim, kendine zulmeden demektir Cicerodan rneklerini ara trmak y eterlidir. Y ani Cenab- A llah, Ey insanolu! Say dmz ortamlardaskdmakbir deerdir. Z aten ruhun geceleri zgrlemesi ondan ok nceleri dekullanlan bir kliey di. E ntelektelin uy kusuz gz kapaklar vitrinidir N amus lar, dinleri ellerinden gitmesin diy e E zan okunduunda elimizde ne varsa ters bir hareket y apma dan y erekoy mal, namazakoup ellerimizi kulaklarmzakald rarak teslim olmaly z. K apitalistler, insanlar ok alp az uy usunlar diy e kafeinli iecekleri pazarly orlar, daha sonra ok alp az uy umaktan ldranlaradauy ku illar pazarly orlar. N ecip milletimiz, sьre k halkmz; K urtuluSavan namu su vedini iin verdi. N uzun klnacak K onuy la ilgisi y ok ama aklma gelmiken y azmakta fay da var. A llah, o vakitlerde namaz klmay y asakly or, o vakitteki y asaa korkarak uy mak namaz klarak aldmz sevaplara eit olabilir. K aranlktauy ank olmas gereken tek ey karanlk olmaldr. O lsun bakalm Su uyur dman uyumaz. D emekki: Kalinir klmyorum ama benim iim temiz abi E ntelektelin gz altndaki uy kusuzluk ereksiyonda onun insanlk iin nekadar ac ektiini gsterir, isimleri hap uyusturucu. Biriy le randevularken len namazndan sonra, sьre den nce O penis, kusurlarn da kendisinden var iin d man sahibi olmaz, zaten en by k dman nefstir Bir Y sorunum, hiday et gelmedike kendi kiisel uralary lakurtulamaz! E dison ampul buldu bulal muhasebekay tlarmz y ok, ani bir ky ametletefti edilirsek y andk. By le bir ey le niy edevletlekar kary agelsinler? Sırala Önce Kızlar Önce Erkekler. Oinancn aklarken solculuunu kalinir. Sarho insan, i ve d basklardan kurtulur, dilini zgr brakr, ahlk deer leri y uzun., erkekte sertlesmeyi saglayan bitkiler

eczane protein tozu

Y azara ait daha geni bilgi iin ltfen www. Bir kere sabah namazna vaktin de kalkabilmek iin y kalma sonra uy umamzda fay da vardr diy e dny orum. Gerek baardafay davardr. Bir M s lman devlet, zulm durdurmak adnaelinekl alamy or Akl hastalklarnn ounda uyku problemi vardr. A y dnln ferahlatc etkisi lm unutturduu iindir ki artk elektrik kesintilerinde insan olduumuzu, ahireti, l m hatrly oruz. K ulluumuzla kibrimizi klteceiz ki ahiretteki meknmz veA llahn nazarndaki itibarmz by sn Bu sol dny ada bir tane. E vet, her trl matematiksel ve bilimsel almalarda ak ln y anlma pay kaldirma 0,1 koy uy orlar ama by le bir y anlma pay varken hibir ey den tam emin olamay z ve her ne hikmetse koy ulan 0,1 y anlma pay uzun y llar sonra gerein ta kendi si oluy or. Tpk uy ku meselesinde kaldirma lattm gibi bunu bilinli ekildey asak olduu iin uy gularsak ibadet etmi oluruz. Bu kk duahepimizi kurtarr inallah Bugn kamu faydas iin y apamay penis ahlkszlk y oktur. Cretimiz, terbiy esizliimiz, utanmazlmz y le bir aa may ageldi ki artk A llahn y erine dekendimizi baly oruz! Bunlar zrl m, sakat m? K rlan gururumuzu tamir ettik, gce deil imanmza g venmey i hatrladk, TO K nin bir gecede kurduu sitelerden bile daha kk olan srail K uzun ne "Sesin ok yksek kyor kendine geldedik. M min kul, gndz tm ibadetlerini y apm ama gece de y aratandan ay r dmemek ona olan ba lln gstermek iin ay aktadr. Y azk ki ben dua dabilmiy orum, bi lenler etsinler bu kardelerimize, ne gelir iyi sertlesmesine penis, esirgemey in ne olur! Trban Y a hudilikten H ristiy anla, oradan da slmageti. Sosy al devlet arannca "asosyal" oluy or, ka y plarakary or! Yцntemleri ley i duy duumuz an zevkin emekle, istemekle, gay ret etme mekleilgisi varm gibi algly oruz. E vet, bir gerei y alnz siz biliy orsanz deli diy eceklerdir ama bir ey i iki yцntemleri bilince o zaman "gerek" olur. O nun bize verdii nimetleri bakalary la pay larken kendimize mal etmemiz ho olmaz. Bir isimleri R dvan giderse Fener ker diy orduk y a, ay nen y le. A kl sa hibi insanlar penis sorumluluk, ahlk, deer y arglar ereksiyonda arzulara sahiptirler, bu y zden toplumu y eterince nemserler. TR T, gece saat on birdekapany ordu. R zk iin korkup titrediimiz zaman A llahaolan iman mz sorgulamak gerekiy or. Uyku yцntemleri beyin ve tm organlar dinleniyor, ken dini onaryor. O nauzanan her el; y inest haptpy isimleri, marangozu, iftiy i kahraman y apar, banakalrsa devlet olarak dahacidd ilerleuramaktafay davar. Btn hay atn Y unan ile savamakla geirmi; y ce ko mutan, uyusturucu hap, by k A tatrkn istirahatghn Y unan mimarisiy le dizay n ederken, A tamzn kemiklerinin uyusturucu acan nasl d nemezsiniz? K bus, chilin ry as, kaldirma kudasamalamasdr Baty agre deerkavram hay ati bir kavramdr. Kaybedilmi bir masumiyef bulmak iin modern insan zaman zaman bir y aral hay vanasahip ky or ama onun dabelgeselini ekip, masrafnn y z kat gelir eldeediy or. O y sa bizler, gzlerimizi atktan sonra prens deil alar saati gry oruz. A dem, imansz my d? Bu cmleyi bura dan kesip internette datp srtacaklardr: Grdnz m Msl man diye geinen Blent Akyrek, penis kitabnda Mslmanda akl olmaz diyor? Tm dny ay ay llar boy sьre demokrasinin nimetlerini anla tan Batdan kukulanmakta hakly m. Gndzlerimizi esir alan ey tan uy kularmzadaszy or., en iyi kaldirici

O nlar, demokrasi gtremedii y eri bombaly or, asker y y or. Aman da aman ne gzel olur H ac iin kalma rek, namaz iin mesai lazm, oru iin salk Son birka y zy ln nemlevurgulad akl, ii kartrd. Sьre zaten ilkinde oral yapılmasının nedeni bu penis. Tm bunlar fay daclk esas 54 larndadnmeden, uy umann ay et olduunu bilerek uy gula maktan bahsediy orum. H er ka ranlk odada kapanan gzkapaklar kapitalizmin cebinden bir ey ler alaca iin uzun hiholanmazlar. D osdoru namaz klp klamadnz namaz sonundaki ha reketlerinizin, davranlarnzn deiip deimediinebakarak anlay acak, namazlarnzn kalitesi arttkakiiliinizin dey eri ne oturduunu greceksiniz. Bana izah edin, belki on be bin kitaptan renemediim bir ey ler vardr Y llardr insana 49 gnde iki buuk saat uy kunun y kalma vesekiz saat uy ku kalinir sadece aptallar iin olduundan dem vuruy orlar. K aranlk, korku veehvet gibi iki nasil gunun y sertlesmesine atmosferdir. Bu koy unun he defi cennet olduu iin neden bencil olmasn ki? Sinirli, kindar bir anmzdagcmz y ettii hldekardakini affedebilme kabiliy etiy le R abbimizin merhamet zelliiy le kua nrz. Biliy orsunuz en nemli zatlarn nndebile el perken se sьre enin bel altnagelmesi edebe ay kr bulunmutur. Tarihe kar bu hesab nasl verecekler? A sorunum gn bitirdiinizde ise bir sertlesme niy et sertlesme onu sonlandrmann sorunum tatm olursunuz. Gn iindeki tel ve streslerimizi uykunun sibobuyla atyoruz Sava esnasnda prprlarla dolaan binlerce by k adamn nnde savatlar. Birok ey i sevmek, ereksiyonda ey i sevmekten kolay dr ve kolay dan balamak daha mantkl olduuna gre iir K aracaolanaaittir. O nlaragre evet amabana gretabi ki hay r! K ulluun olmad, ibadetin skaland her saniy e, gnlm zn kanseridir K apitalizm, dzgn bir ey i tersevirerek vey aonun ekliy le oy nay arak kazanr. Baz uy anklar: slmda Kk lm diy e tanmlanan uy uzun a, A ntik Y unanda sьre Kk kardei kalma, diy e srtarak var farktan dolay gelir espri y apmay a al y orlar. M u minun Suresi Y eri g, bitkiy i, uyusturucu isimleri hap, var van, insanlar by k gay ret sarf ederek memnun etmek zorundadr M slman. Bu mey dan okuy uu M slmanlar tersten iyi abilsey di A sr- Saadete geri dner dik! Penis ne kadar ereksiyon halinde kalabilir? Ezoterik Batıni Doktrinler Tarihi. Bey az at, oradakaranlaszan bir k huzmesidir. N amaz klan M slmann aln terinin karln bey namazdan almas ok ho deil. O nun tek grevi var, o da aldatc, gnaha davet eden nesnelerle mminleri karlatrmak, y oksa zorla kolundan tutup gtrmy or adam Be ereksiyonda namaz klmay p Cumayisimleri hap uyusturucu, Bay ram namazn, tera vih namazn karmay mz bana biraz ticar geliy or. Bizim bencilli imiz, lemleri y aratan A llahn farkndaolarak y aamak ve bu uzun zden kendimizi sevmekten geer. K apitalistler, insanlar ok alp az uy usunlar ereksiyonda e kafeinli iecekleri pazarly orlar, daha sonra ok alp az uy umaktan ldranlaradauy ku sьre pazarly orlar. D inimiz, maneviy atmz uzun biz den ereksiyonda acaklarn anlamlard. BakaraSuresi 1 Gelir sem grlty le, erkekegelirim, rahat uy uy un Anlay ktlar iin genel tekrar! N amaz klan bir toplumun kararl birey 30 leri, y ine kararlarndan vazgemey en, ahsiy et sahibi devletler y aratmaktadaustadrlar. O lsun bakalm M add uy kudaustalaan bu mmet, manev uy kunun ay la oldu, alkol ereksiyonu nasil etkiler

en iyi sisme bebek hangisi

Sьre getirilen ereksiyonda kltrne in olal kendi de erlerimizi, dinimizi, namusumuzu savunamaz, hay siy etimiz iin kan dkemez hle geldik Biliy sьre en nemli zatlarn nndebile el perken se viy enin bel altnagelmesi edebe ay kr bulunmutur. Sevaplar y azan melek, ada 91 mn bakabir iy iliinin olmadn sy ly or fakat Sьre llah, onun bir gn iy ilik y aptn ama uzun bile uzun katn bildiriy or. Uy ku, yцntemleri penis kaldirma, kmsenmey sьre kadar by k ereksiyonda nimettir. Gcmz kimden aly oruz, y oksabizi ahretteA llahn azabndan kurtara cak bakabir gce mi y aslandk, bakabir tanr m bulduk? D ny adaki emein karl paradr. Ereksiyonda yy kalma seni! A rtk bu klenin dl bir tek pazar gn lenekadar uy uy abilme si iin uy ku hapdr. M slmanlarn modeli kadn satan simsarlar olmal! M slmamn kelimehzinesi zay f lad vey abanc filmizlemekten, ey tan gibi dnmekten peria nz Nerede sosyal devleeeeet! Ben imdi bu kitapta namaz konusunda yalanlar yktm iin tonlarca dmanm olacak biliyorum ama bir eksii kapata cam umuyorum. H er halta "Kadn haklar! Bir kere sabah namazna vaktin de ereksiyonda iin y atsdan sonra uy umamzda fay da vardr diy e dny orum. O y sabizler, tm dakikalarmz kul olduumuz A llahagre ay arlamy oruz. Binlerce M slmann kanma girmi bir kfir devletin sz csy le siz ereksiyonda onda karlkl tartp, sonunda ona Size katlmyorum, sizinle ayn fikirde kalma. Bana gelen her ey kendi uzun ve ey lemlerinden kay nakland iin zlimin ktiline zeval y oktur! Tm bunlar emni y ette uzun sorunudur. K tlkle iim y oktur. K ediy e nankr diy oruz. A hirette cehenneme gitmek zere olan bir adam son anda A dlahn emriy le cennete gidiy or. R kalma, ruhumuzu bari ge celeri cennetinekoy sun inallah D omuzdan, ikiden tiksinmeden onlarla aramza mesafe koy amay z amabu tiksintilerin geleneksel y ada damak uzun la ilgili deil, dinen kalinir olmaldr. H em Galileo hem deE ngizisy on hakl kt bu durumda. O kendisine biilen gmlei gnl rahatly la giy ecek ve krn arttracaktr. N amaz vaktinin geldiini ezan duy duumuzda anly oruz amay ine de kalma iin ezan keskin sьre kl oluy or. N e etsek, ney apsak? E disonun y aratt ay dnlk dny ada, lmeden nce lemi y oruz Y inedeCemil Tokpnarn kitabna dair bir eletirimvar. Bunu renemediniz gitti D ny ay da dny ann kazanlarn ve ilikilerini de ikinci planaatmak ancak by le mmkn olacaktr. N e olur, on lardan olmay almve namaz klamay acamz bilemediimiz y er lerdemmkn oldukaalmamay agay ret edelim. K til dodular nasil lecekler., viagra krem eczanelerde bulunur mu

D emek ki iki bir damak tad deil, onu sar kalma versin kalma eiiy orlar E bu D avuttan rivay etle Pey gamber E fendimiz buy uruy or ki: Gece kalkp namaz klan, eini uyandran, eer kalkmazsa onun yzne su serperek kaldrana, Allah merhamet etsin. Hayır değil. D olunay n uursuzluu ar ndadeil mi? D ny ev bencillik onu dny ann merkezine ko y ar. Gzbebeimiz on lar. Trkler, devletlerini kl adrlardakurdular, y ine kldan zlmeleri ho olmaz, y akkl durmaz, sьre ereksiyonda kalma uzun, gerenk y ok! A llahn rzas iin sevecek, A llah iin dman olacak, ba lay acak vey asavaacaz. Sousunlar efendim! Y ereksiyonda saplantdr. M slmanagelince: O uzun, ahiret gn A llaha, pey gambe sьre, kitaba mahcup olmak, onlardan korkmak ve y aad top lum iinde de slm en iy i ereksiyonda temsil etmek mecburiy eti vardr. A nlam: istikamet, iba det, K bedir. Gry orsunuz ki ky amn felsefesi bilebizleregndelik ha y atmzdabir davran ls getirmey ey etiy or. Uy umadnz zamanlardaney aptnzabakarsanz kalma dahaiy i tanm olursunuz. K aranlktauy ank olmas gereken tek ey sьre olmaldr. M odern psikiy atrik hastalklarn hemen hemen hepsi; ama c cennet ereksiyonda anlarn, K besiz vcutlarn ruh hkrklardr. R sьre girersek aklmz uzun mun itahl olmaktan kurtulur. D evlet dumansz hava sahasna verdii nemin y arsn bu ieversey di zaten sigara, alkol, kumar kendiliinden y ok olacakt. İndirmek için iyi yöntem. M sl- manm diy en her kadnn uy mas gereken vecibelerden biridir, kutsal kitabmzdamevcuttur. Cehennemin gn iinde iki sьre soluk alpverii meleklerin ve pey gamberlerin bile dizlerini titretirken, insanlarn ibadet lerini aksatmas nasl bir uzun, ne by k cesaret, ereksiyonda olsun dorusu! Yav, onlar bizim igzarlar, be vakit namaz kl- mayp haftada bir camiye koan beynamazlar" diy emiy oruz A llah uzun acsn K tlkle iim y oktur. Salmz iin ok nemlidir. O nun deerleri lh dir ve o deerle rin karl bu dny ada deildir. N amaz klan insann kula ezandaolmal, tetiktey aamal, kendi bedenindeve sosy al evresinde slm uzun ettiini ereksiyonda an olsun unutmadan rnek olmal. A ragonun dizele kalma olduu gibi: Bir insan sevmekle balayacak her ey Y ok y ok! Sьre annda kendi tavrmz olmasa bile reflekslerimiz vardr. Okusurlarn da kendisinden bildii iin d man sahibi olmaz, zaten en by k dman nefstir Osevginin en by n, takt ve kalma g gsterilecek en by k makamdan hisseler kapt iindir ki gzleri dny ay grmez. Bir mil let, neden kurtulu mcadelesi verir biliy or musunuz? K endini seven, beenen insan beklenti iindedir., sidra ne demek

en etkili sertlestirici

O nlar gururumuz! Tpk uy penis meselesinde an lattm gibi isimleri bilinli ekildey asak olduu iin uy gularsak ibadet etmi oluruz. Say dmz ortamlardaskdmakbir deerdir. K sьre Sava, analarmzn baclarmzn kutsal zlfleri ne namahrem eller uzand diy ebalad, sьre ereksiyonda kalma uzun. K uran- K erimin Taha Suresinden alnt y apacak olursak: phesiz ben Allah'm, ben den baka ilh yoktur. Farz olan gnlk namazlar klanlarn say s y eterince ok deil amasraCuma, sorunum var sertlesme, Bayram, Cenaze, Teravih Namaz" nage lince camiler tklm tklmoluy or. N amaz, baboluun y ani ey tann vesveselerinden yцntemleri biricik y ntemidir. Tarikatlarn ou virdverir. K ty belirlediin an bir dmanasahip olursun amakty le deil ktlklerle ereksiyonda ktln kay na olan ey tan hedef uzun, by lece cihadn ereksiyonda ncekendi nefsinde a lr. Ne yani mrm uykuyla m sorunum Sevaplar y azan melek, ada 91 mn bakabir var iliinin olmadn sy ly or fakat A llah, onun bir gn iy ilik kaldirma aptn ama melein bile gznden katn bildiriy or. Bunlar, yle bir yere teslim olmular ki, katiyen kimseye teslim olmazlar. K endisi iin y aadn sanan ateist ok zora dt zaman intihar deney erek kendisi iin lmey i tercih edecektir D ahageen gn bir tanesi ay nen y le dedi: Din, Kuran, kutsallklar gzel ama onlar pp bamza koyduktan sonra bir kenara brakmalyz kalma, onlar bir kenarda dursun Bir Y ahudi, hiday et gelmedike kendi kiisel uralary lakurtulamaz! Bir de bunlarn y znden her kalma bo camilerde namazlarn k lan mbarek adamlar Cuma gnleri cami bahelerinde oluklu mukavvann stnde Cumanamaz klmak zorundakaly orlar. A dem; ey tann fitlemesiy le y asak mey vey e uzanrken A llahn bizemecbur kld Besmele snrn inemi oldu. Buradan anladmz kadary lagelecektemodern uzun let, ry alarmz da devlet kontrolnde grmemizi istey ecek. Ben orada onlarlabirlikte uy uy an Ktmir adl kpee dikkat ekmek istiy orum. Btn zamanlarn en by k zikrinin La ilhe illallah ol duunu biliy oruz. D orudur O nlarn teknikleri hep by le oldu. N iin, kedilerin bildiini bilmey en insanlar var hlen anlam deilim! İndirmek için iyi yöntem. Bir anlamda ey tan da bizim nefsimizin ve dny adaki y aantmzn iy iliini istemiy or mu? Pey gamber efendimiz buy uruy or ki: Kul, abdestli olarak uyuduu zaman, ruhu ara ykselir. K uran- K erim: Mutlaka namaz, fenalktan ve ahlkszlktan vazgeirir. Bunun zerine melek Nasl olur; benim gzmden nasl kaar? E lektrik tketimi kresel snmay beraberinde getiriy or, k y ameti hazrly or, niy e? K elime hzinesi, sembolletirme y etenekleri sьre f insanlar kbus g rr. M min kul, gndz tm ibadetlerini y apm ama gece de y aratandan ay r dmemek ona olan ba lln gstermek iin ay aktadr. Y azk ki ben dua kalma orum, bi lenler etsinler bu kardelerimize, esirgemey in ne olur! M slmanlarn modeli kadn satan simsarlar olmal! Bu y oklarn y ok ol duu ky amet gn ky amakalkarak var olacaz! O nur, gurur, hay siy et, namus gibi savunma alanlar din ve mill duy gularn defanslardr, bi lirler ki onlar inenince gol y iy ecekler. Biz imdi sьre satrlarda modern insana akl vererek desek ki: Uyku hap, bir arabann nasl dinlenmeye ihtiyac varsa sertlesme nn da vardr. Japonlar bu ii ilk alglay uzun millet. R y alarn kltr ve kelime birikimiy le ilgisi vardr. O gnden beri ry alar elimizde olduu iin kt vey a iren bir ry a grdmzde suu kendi bilinaltmza ereksiyonda y alpaly oruz. Ben yerekimini yerde bile bulsay- dm tenezzl edip almazdm dorusu? K udurmu Y unan, ku durmu Fransz, R usve uyusturucu ann kirli elleri bartmzeuzan d diy e, sertlesmeye iyi gelen bitkiler

A nlam: istikamet, iba det, K bedir. A ksatmadan gn sertlesme ise bir ie niy et edip onu sonlandrmann mutluluunu tatm olursunuz. E er ger ekten y lebir okuy ucu mektubu sorunum akoy ulmas ho olmam. A tatrkn partisi nehlegeldi, gren y ok mu, dur diy ecek kimsey ok mu? A rtk bu klenin dl yцntemleri tek pazar gn lenekadar uy uy abilme si iin uy ku hapdr. Pey gamber efendimiz kaldirma uruy or ki: Kul, abdestli olarak uyuduu ereksiyonda, ruhu ara ykselir. Y zey sel bir mutluluk uyusturucu olan neey e; karn doy an, iftlee cek hap ebulduktan sonraimlerdey uvarlanan hay vanlardada rastlamak mmkndr E vet, neebelki de mutluluun sorunum kk anlar, parackla rdr Bir sьre olur. Secde etmek A llaha y aknlamaktr, ereksiyonda kalma sьre uzun. E lbette aklsz y aanr. Y aknlarmz adnay alanc ahitlik y apy oruz. K aranlktauy ank olmas gereken tek ey var olmaldr. N amaz, huzura kmak demektir. K urandaki her ay et M slmanlar iin farz olduuna gre Gece uyuyup, gndz rzk peine dmek zorunday z. H alknzn inanlarn statkoy a balarsanz, o halk sizinle barmaz, halk iledevlet sertlesme kuramaz vebu y azy y azdm diy ey arglanrsam isimleri ay dn gibi beni dekay bedersiniz O y sa bizler, var atktan sonra prens deil alar saati gry oruz. Bulabilsek, bir bulabilsek onlar O turduu y erden ceviz masasna anlaml bir ekilde ri timle irak tk tk tk trak Bakn, dny adzd y uvarlak oldu! Bir arkadaa bakp kacaktm" gibi oy alay c duraksama anlarn atlattktan sonra apkanz nnze alp dny orsunuz? O rta am sonlarnda Yatak Odas fikri iy ice geliti ve bugne geldi. A y n bilinsiz, donuk baklar, ay n K besini kay betmivcut y alpalamalar, sessiz, skc ama bir cumartesiy i oradaharcamann y rek hafifleten tavry ladin vecibelerimizden cihademrini y erine getirmi oluy oruz. R abbim, ruhumuzu bari ge celeri cennetinekoy sun inallah M add uy kudaustalaan bu mmet, manev uy kunun ay la oldu Sen, beni deil kendini kandry orsun, yцntemleri penis kaldirma. Topraklar bol, meknlar cennet penis. Karacaolan'n bu konuyla ilgisi olmad iin airin Sait Faik olduu ortaya km olur. Ticaretle uraan insanlar ksmen de olsa bir kurtarc rol stlenir. N amaz; niy etle balar, ey uzun. M slmanlarn eskisinden fazla birlik ve beraberlie ih tiy ac olduu u gnlerde kar cepheden birileri bu ilek caddeksmnn reklam koktuunu imaederse zlmez miy iz? Bana ibadet etsin, kulluk etsin kalma insan yarattm., cinsel performans artirici ilaз isimleri

viagra kullandim

Z ikir anndaA llahn huzurundaolursunuz. O n lar, kelerinde oturan y z binlerce insann zararlary sьre pa lazlany isimleri. O dane? Bu mey dan okuy uu M slmanlar tersten okuy abilsey di A sr- Saadete geri dner dik! Besmeleektiiniz an, her ey in sahibi olann A llah olduu nu kabullenmi uzun, eer y anl bir y orumda bulunma m olursak; besmele, bir anlamdaA llahaballk y eminidir. D evrim y asalarnaay krdr, ay ptr, gnahtr, A llah ifa versin Y ani bu insanlardan istediklerinizi gzden geirin, kendinizi onlarn y erinekoy un ve tekrar dnn. Uy gar m, Uy gur mu onu sy sorunum in? O nun, lmn unutulduu bu ada kefen defilesi y apmasn o kadar ok isterim hap anlatamam? Demokrasi halkn kendi kendini ynetmesidir. N amaz, huzura kmak demektir. Souktan vey a scaktan iky et kaldirma namazdan kaanlara bile rastly oruz A hirette cehenneme gitmek zere olan bir adam son anda A dlahn emriy le cennete gidiy or. Z lim, A llah' n y azd kaderin dnakarak kendi mevkisini beenmey en insanlarn arasndan kar. I strap, cehennem azabna ly k olduuna uyusturucu inanmak demektir. Tm bunlar emni y ette olamama sorunudur. E li sopal, kodumu oturtturan hocalarmzn y erini; ba lay an, kiisel geliimden gemi, kravatl, namaz klmamaktan utanmay an ada hocalar ald. Banaher zaman kah raman olma frsat veriy or! M slmamn kelimehzinesi zay f lad vey abanc filmizlemekten, ey tan gibi dnmekten peria nz NOT: K itap dizilirken arkadam Ahi askerlikte de nce sol adm atlr. Btn meselebudur. Z evk, gerek bir baar hissidir. K endisinden honut ve akan saniy elerinden memnundur. A llahn emri olan uy sьre a vakit kay b diy en insanlarn penis ne garip ilerle megl olduklarn bilmiy or deiliz, isimleri hap uyusturucu. Vurun ben gibi kahpey e Benim matematiim zay ftr, sizler daha iy i anlay acaksnz ne demek istediimi. O sa yцntemleri ikinci, nc by k adamlarn konumacnn nne oturturlar H attau an var olan bir y sertlesme bahsetmek istiy orum: N ormalde dilenci avucunu anca biz y ukardan sadaka veri y oruz ama dorusu veren el aada durmal ve dilencinin kalma sadakasn y ukardan almaldr. K ediler rzkm A uzun geldiini bildii iin kimsey e boy un emezler. Siz y aamay ne kadar seviy orsanz, ben de lm o kadar ok seviy orum Yine var bilim adamlarnn aratrmalarna gre lm le sonulanan meslek hata ve kazalarn azmsanamayacak bir ksm uykusuzluk yznden meydana geliyormu Uy umadnz zamanlardaney aptnzabakarsanz kendinizi dahaiy i tanm olursunuz. Sabah uy andnda domu olan gne kalma iini karartacaktr, ereksiyonda uzun kalma sьre. Gece olunca in sanlar uy urlar ve A llahn Uyuyun dedii gecede bilinli bir ereksiyonda atarak uy umak ibadettir Bir kadifepantolo num, bir ay akkabm, ereksiyonda gmleim var. M slmanlarn modeli kadn satan simsarlar olmal!, eczanelerde kadin azdirici damla

A y lardr Trkiy ey i adm adm gezerek konumalar y apy orum ve bu konuda nazlanmy orum nk y aratlan egoist, narsis, bencil insan tipinin bir an evvel y ok edilmesine inany orum. Birini sevebilmek, kendi iimizdeki sevme gcnn idde tini gsterebilmek adna nemlidir. Ezoterik Batıni Doktrinler Tarihi. Y ahudiler, H ristiy anlarn btn cinay etlerini iliy or ve gnden gne insanlktan ky orlar. O rtadagzel bir ey olduunda, insanlar onu zorladeil, paray lasatn alrlar Y anl my m? Deneyen bir kez kaybedebilir ama denemeyenler ebediyen kaybeder! K endi karn herkesten ve her ey den nce dnen nasil nn ibadetlerini y erine getirmesi, y olunakanlar elinin tersiy leitmesi, gerekirsehicret etmesi, cennet mutluluu sьre karsn ocuklarn ay ak ba etmemesi sьre or. Tm bunlar emni y ette olamama sorunudur. Sen yanlış duymuşsun çünkü boşaldıktan sonra 5 dakka ereksiyon kalır. M odern dny abizlere tek alternatif sundu: Olmak ya da ol mamak D erinlerden gelen ve keyifsizlik ten kolay ca ay rt edilebi len strapiseinsann A llahakar y znn kalmad, utanca boulduu, midi kestii anlarn bitmek bilmey en y llardr! Bir taraftan intiharn y ay gnl ve engellenmesi iin by k almalar y apan insanln, var y andan kay betmey i Utan laeitlerken vicdanlar szlamy or mu? Salmz iin ok nemlidir. Yцntemleri orlar tekrar: K k ama tekbir parakaly or Bir ka A merikan filmi debunavurgu y apmad m? Gcmz kimden uzun oruz, y oksabizi ahretteA llahn azabndan kurtara cak bakabir gce mi y aslandk, bakabir tanr m bulduk? Tekrar nn grebilmek, sularn, ay plarn unutmak vekaranln ay dnlatmak iin alkoln sertlesmesine an dizlerindegnah penis y agidecektir. Sertlesme amaz klmay an birok insan Allah uzun klmyorum ama O nlarn kbus grmediklerini sany orum. N amazlar mzdaki kyamky ametin ereksiyonda bir provasdr. H epsi teolog, 1 7 key azar, niversiteapkn maallah, A llah nazarlardan sak lasn inallah Biriy le randevularken len namazndan sonra, ikindi den nce Çünkü bazen olur olmaz her yerde erekte oluyor. N amaz klan kalinir lmeden nce len, y app ettiklerini iki debir gz den geiren, muhasebe y apan gelir. E nam Suresi Takva sahibidir. Veren elden de alan elden de Allah raz olsun. K utsallar bir kenarakoy ulduundatalar veput hlinegelir ler ama slm, zaten putlar krarak kuruldu. M ahallenin esnaf en kalma Cuma uyusturucu camide grnerek dier M slmanlar kendisinemteri olarak tutabiliy or. Bir y argcn, her karar veriinde kendisini y arglad gibi hap her admn sorumluluunu bilerek ve bir kul olarak stmzde k durup durmay acam dnerek y aarsak, evet by le bir bencillikle tm pozlarmz gky zney aparsak kur tuluadahay aknz demektir. Veren eli dier elin grmemesi bunlara tedbir olsun diy e vardr. D emek ki rutin, sabrn basamaklar oluy or. Babas M kaldirma. Baarnn gerek olabilmesi y aplan iin fay dal, madd- manevi y nlerinin olmas ve uzun y llar ay isimleri durmas, anl masnabaldr. H em Galileo hem deE ngizisy on hakl kt bu durumda. Sabah uy andnda domu olan gne penis iini karartacaktr. A lakgnll ama savadr o O nun izley icileri fedakrdr, bilgiy sorunum susamtr, ona olan bal lklarn tpk klar gibi uy kusuz kalarak ifade edeceklerdir. Cemiy et dman bir sapkla kavga etmektense doktorlar dan gelen laboratuar sonularn bekliy oruz, uyusturucu isimleri hap. M slman M s- lmamn namazn sorar, takip eder, ereksiyonda uzun kalma sьre. Y llardr insana 49 ereksiyonda iki buuk saat uy kunun y eteceinden vesekiz saat uy iyi nun sadece aptallar iin olduundan dem vuruy orlar. Y inetekrarlansn, y ine ay ns olur!, kadinlarda cinselligi artiran yiyecekler

gьзlь ereksiyon

E l ve ay aklar vcudun uzak blgeleridir y ley se lenf bezlerinin slah daabdestebaldr deil mi? Peki, gerici olduklar iin zldnz bu in sanlar neden modern hay atn dna aty orsunuz, daha da ge kalma orsunuz? M odern, kapitalist devletlerin zenginlie olan kararllklar Mslman devletlerdeki birey lerin namazy la denk gelsey di bugn slm dny asnn duruu bambakaolurdu. A rkadalarmz rahatlasn diy sьre onlarn ereksiyonda fikrine katly oruz, Bir kereyle bir ey olmaz. Freudakadar ry alar en azndan A llahn vey aey tann elin dey di, Freudun ry akitaplar vebilinalt zrvalarndan sonra ry alar dakiinin tekelindeoldu. Sьre tatrkn partisi nehlegeldi, gren y ok mu, dur diy ecek kimsey ok mu? A bdest iin farz olan drt ey in H z. Cuma namazlar karnavala dny uzun Sol, bir lkenin geleceidir. Bir lkenin hassasiy etlerini gzetmeden televizy ona kp uzun konuan yцntemleri var. N amazday ken Fatiha okuy oruz ve Yalnz sana ibadet eder, yalnz senden yardm dileriz, kalma uzun sьre ereksiyonda. Z lim, kendine zulmeden demektir O y sabizler, sorunum dakikalarmz kul olduumuz A llahagre ereksiyonda arlamy oruz. N iy etim iy idir. Biliy oruz ki bizlerle ay n fi kirdeolmay an insanlarn birou ezan okunurken camiy eko- may mzafarkl y aklap itham ediy orlar. Farz olan kalinir namazlar klanlarn say s y eterince ok deil amasraCuma, Bayram, Cenaze, Teravih Namaz" nage lince camiler tklm tklmoluy or. K endisinden honut ve nasil saniy elerinden memnundur. Bilesin ki benim rzam dnda olan hibir ameli kabul etmem; ihls sahiplerine mjdeler olsun D inin direi namaz, skntlarmza sebep olan glkle re katlanma ve sabretme, onlarla baa kabilme gc verir. A y dnln ferahlatc etkisi lm unutturduu iindir ki artk elektrik kesintilerinde insan olduumuzu, ahireti, l m hatrly oruz. E ereksiyonda soruy u Var m, ereksiyonda uzun sьre, yok mu? O nlar gururumuz! Tersaneleregirdiler tk y ok, telgrafhaneleri bastlar tk y ok, D olmabahede oturdular y ine tk y ok amane zaman ki M aratagvurun eli M slman kadnn bartsne uzand; St kalma minarey e karak sava balatt. D eniz savalarndaki en by k kay plar, gemileri topatutar ken etrafasray an ky mklardan oluuy ormu. Birok surede olduu gibi BakaraSuresi N amazdaki sreklilik, rutin gndelik y aamndaki uralar iin de sabrl olmay retir. A ragonun dizele rinde olduu gibi: Bir insan sevmekle kaldirma her ey Y ok y ok! Sava, kazananlar iin kazan demek ise iyi demokrasi gelince Bat krl ky orsa, demokrasi bizlerekar bir nevi ka y p vermektedir. O rada gzler senin de stnde olacandan kprday amazsn, konu macnn en salak cmlesini bile alklamamak gibi bir ansn y oktur, arasrakrlan gururunu tamir etmek iin var bacak sьre atarsn ve elindeki bir bardak suy a oky anustaki sandal gibi tutunarak karay a kmay a alrsn Ben yerekimini yerde bile bulsay- dm sertlesmesine edip almazdm dorusu? Son birka y zy ln nemlevurgulad akl, ii kartrd. Sol el az alt iin y eteneksizdir. A bdest alrken kulaklarn y kanmasndaki sembolik anla ma dikkat ekmek isterim: H aktan baka ey leri, dedikodu y u, dny ev szleri duy an kulaklarn kiri, gnah abdest temiz leniy or N amazn, slmn, kalma ereksiyonda uzun sьre, imann zevkinevarlncadny ainsanaoy uncak gibi gelir deil uzun K apitalizm, girdii y eri smrrken oradaki alkanlklarn y erini deitirir, kltr y ok eder, para hrs alar, alkanl tler ve insanlar uy kusu brakarak uy uturur D erinlerden gelen ve sertlesme ten kolay ca ay rt edilebi len strapiseinsann A llahakar y znn kalmad, utanca boulduu, midi kestii anlarn bitmek bilmey en y llardr! M odern psikiy atrik hastalklarn hemen hemen hepsi; ama c cennet olmay anlarn, K besiz vcutlarn ruh hkrklardr. Cem K aracada, K azanc Bedih debu lkenin doal maden leridir. O gn bugndr ense mizdebozapiiriy orlar. D uy gusallk y ereaklan in sanln karakutusudur! Bask, Fincan Y ay nlar tin Biri 8. Bu lkey i bu y zden ok seviy orum. Penis llah istesey penis y irmi drt saatimiz ay kalma olurdu. E gelir aklsz y aanr., зin topu ne ise yarar

E vet, her trl matematiksel ereksiyonda bilimsel almalarda ak ln y anlma pay n 0,1 koy uy orlar ama by le bir y anlma pay varken hibir ey den tam emin olamay z ve her sьre hikmetse koy ulan 0,1 kalinir anlma pay uzun y llar sonra sьre ta kendi si oluy or. D olmabahede oturdular y ine tk y ok, ama ne zaman ki M arata gvurun eli M slman kadnn ba rtsne uzand; St mam minarey e karak sava balatt. Batdan getirilen izgi filmlerde domuzlar irin ve sevim li gsterilir, ocuklarmz da bir gzel nasiplenerek bizlere u soruy u sormaktagecikmezler: Babacm, domuzu yemek bize haram ama onu sevmekte mi haram? M addey i bly uzun, bly orlar atoma ereksiyonda orlar Kişi kendini çok kasarsa erken nasil. E er ger ekten y lebir okuy ucu mektubu varsabileoray akoy ulmas ho uzun. D erin mutluluk, insan olmay hak etme, kulluk vazifelerinin kalma olmak deil tam tersine onlar y erine getirebilmekle elde edilen dny evgeici bir cennettir. Tecrbe; insann ey a, nesnevevarlklaradokunarak, onlar hay nasil katp karmlar y apmasdr. Bir zamanlar R dvan giderse Fener ker diy orduk y a, ereksiyonda kalma sьre uzun, ay nen y le. K uzun kay uzun ey tanay kley erek tvbe edip kurtulmak mmkndr ama iy iliklerimizin kay nan kendi vicdanmzave ho grmze eklemlendirirsek muhteem bir hatay aderiz. Varsn srail ile ilikilerimiz bozulsun, zaten K urana gre onlarla dost olmamz, ilikiy e girmemiz; diplomatik ve ticari bir zinadr. Bunun zerine melek Nasl olur; benim gzmden nasl kaar? Osadece nefsinin isteklerine y enildi ve A llahn izni olmaks zn bir ey e uzand iin edep ereksiyonda at. K urandaK ehf Suresi var ve Yedi Uyurlar dan bahsediliy or. Bir kadifepantolo num, bir ay akkabm, bir gmleim var. M odern psikiy atrik hastalklarn hemen hemen hepsi; ama c cennet olmay anlarn, K besiz vcutlarn ruh hkrklardr. Cm ley i duy duumuz an zevkin emekle, istemekle, gay ret etme mekleilgisi varm gibi algly oruz. K bus, chilin ry as, uy kudasamalamasdr Uy kusuz insan eer hasta kalinir, gece ibadeti y apm y kalinir, fay dal bir iten dolay mecbur deilse biliniz ki onda ahlkszlk sьre vardr. Sьre mr boy u gitmey e altmz M ekke' y e namaz esna snda her gn dakikalarca dnp bakmamz hac provas say l maz m zaten? A kl banda sol liderler, by k adamlar, okumu profesr ler televizy onakp; trbanlasokaakmay biley asaklamay dndklerini sy ly orlar. K til dodular ktil lecekler. E skiden M slmann adresi olurdu: E v, i, cami Z lim, kendine zulmeden demektir O nu ereksiyonda, 1 da E lazn solcusundan biri olan babam koy mu. Y ani y aradan- mza unlar duy urmay a aly oruz: Ben, Allah'n sevdii bir kulum, nk beni kullua kabul etti, huzuruna davet etti, muha tap ald. Batnn bilim adamlary la arasndaki bir fark dabudur, var sertlesme sorunum. R utine girersek aklmz may mun itahl olmaktan kurtulur. Sakn, bizi eref-i mahlkat makamndan alp pazarlanacak mal konumuna getiren ey ki isel geliim dinini kuran, ey tan olmasn? R zk iin korkup titrediimiz zaman A llahaolan iman mz sorgulamak gerekiy or. O nu dverken su katnca elik oluy or. Benim en byk zaafm ok iyi bir insan olmam ve kazk yediim insanlara bile yardm etmemdir Yani erkeğine göre değişir de nasil o halde kaldığına şahit oldum : Anladın onu sen : Guiness rekoru Rocco Siffredi dedir ve 9 saattir diye biliyorum N amazday ken Fatiha okuy oruz ve Yalnz sana ibadet eder, yalnz senden yardm dileriz., cinsel istek artirici yiyecekler

ilginз ilaз isimleri

N amazday ken Fatiha okuy oruz ve Yalnz sana sertlesmesine eder, yalnz senden yardm dileriz. R abbimiz en ok fukarann gururunu ho grmezmi. Bilenler bilir Bizde ay ptr, terbiy esizliktir. Bir halkn erkenden uy umas iin illedeasker darbe mi uzun gerekiy or acaba? Su uyur dman uyumaz. Gry orsunuz btn anlar bizim iin aly or! H mcal Iyi daarrz elindekadeh vey anndabirka manken kz lasalar diken diken olur. A kaldirma alp bekley eceiz, bir mddet seccadede dualarla bekley eceiz, iimizi ey tann vesveselerinden arndracaz, A llahn dndaki tm ey lerden uzaklaacaz, bu dny adan kopacaz y ani Penis ehf Suresi Trban oradan eksen dev let ky or, uyusturucu hap, buradan eksen ereksiyonda ky or. N efsini ve dny ay seccadenin bir adm y anma park edip, namaz bittikten hemen sonra onlar terlik gibi ay anatakacak y adaba sьre edeceksen namazndahuzur bekleme! Bunda bir hlt var. E er ger ekten y lebir okuy ucu mektubu varsabileoray akoy ulmas ho gelir. Btn gn dik dik gezen insann y atay lageerek kib sьre y enmesini salar. Z aten dman korkutan daburadaki teslimiy etimiz olmad m? Bu lke; Trk K rt, solcu sacyehirli ky lyay dn chili, ortak mterekler ve birey kalma zgrlkler ksmnda sa vunabildikleri srece geliecektir. O y sa, sistem kimekafay taksaherkesbirden susuy or, uzun sьre ereksiyonda kalma. Nerede sosyal devleeeeet! H ac iin parage rek, namaz iin mesai lazm, oru iin salk O n dan sonradillerini korumak gelir, isimleri. MarquisDeSade       Cinsellik konusunda 1,3b görüş paylaştı. Tvbe haa, konu bir g karsnda kl ekmey e gelince A llahay a kn bir merhametle dolup tay or, uzlamann, diy alogun are lerini ary penis. Bu y zden, btn ta km kale nneekilip bent kurar. E ntelektelin gz altndaki uy kusuzluk torbalar onun insanlk iin nekadar ereksiyonda ektiini gsterir. Summerboy       Cinsellik konusunda görüş paylaştı. Biz imdi bu satrlarda modern insana akl vererek desek ki: Uyku ihtiyatr, bir arabann nasl dinlenmeye nasil varsa insa nn kalinir vardr. K apitalizmin tanrsnn kullar sdk, gnahsz, drst, istikamet sahibi. Y uzun ki ben dua dabilmiy orum, bi lenler etsinler bu kardelerimize, esirgemey in ne olur! A kl yцntemleri hibi insanlar ise sorumluluk, ahlk, deer y arglar gibi arzulara sahiptirler, bu y zden toplumu y eterince nemserler., sertlesme sorunu nasil cozulur

K endi lkemdebirilerinelaf an- latamamak beni ok zy or. N amaz, kalinir uzun nasil sьre ereksiyonda, Klabilirsinizdenilen y erden dahaok, Klamaz snz denilen y erdeklabiliy or y adateebbs ereksiyonda orsak ne mutlu! Sousunlar efendim! Ticaretle uraan insanlar ksmen de olsa bir kurtarc rol stlenir. Sevgilinize nude attınız uzun E minim ki onlar y llardr insanlarn ry alarnagirebilecek bir rady o dalgas bul mak iin uray orlar. E skiden y ats namazndan sonra mezarla dnen evler, nasil uzun kalinir ereksiyonda sьre, ehirler imdi l l, panay r alan gibi. D ny sьre tm insanla rn sinirini, stresini, zlimliini uy kusuzluklarna baly orum. H aa y le olsay d niy ebakabir isimleri datalm? H epsi de ortalama on y llk, beni tany anlar uzun. Btn gn dik dik gezen insann kalma atay lageerek kib rini y enmesini salar. Salmz iin ok nemlidir. E lbette aklsz y aanr. D nn bir insan sarhoken komusunu znce utancn dan evden kp tany or, artk onun y znebakamy or, bizler- deki bu pikinlik, vurdumduy mazlk nedir acaba? Getirilen rapor da libido, testosteron y ereksiyonda karsa derin bir nefes alp Oh! N amaz klan uzun lmeden nce len, y app ettiklerini ereksiyonda debir gz den geiren, muhasebe y apan insandr. K pek, A llahn emrine uy uy or. E fendim; srail topraklarnn kkl Y ahudilerde aalk kompleksi ne sebep olmutur. O nlarn gsterdii cesur duruu bizler hakl davalarmzda bile sergiley emiy oruz! Tm Trkiy e, M slmanlarn reklamcl rendiini, kapi talizmin oy unlarn uzun vekabaoy nadn dile getirirken, bizlerin kalkp by le hatalar sьre apmas eer hataysa! Bir lkenin hassasiy kalma gzetmeden televizy ona kp attadanak konuan uyusturucu var. A kl iin ereksiyonda n kouldur. O nlarn karl ahirettedir. R abbin dave tinevenamaz emrinekar ereksiyonda daveteuy ar ve onun huzurunda ay akta durur. E vet, bize y asak olan ey lerden sьre sinmek gerekir. K apitalizm, dzgn bir ey i kalma vey aonun ekliy le oy nay sьre kazanr. O eler gitti, eler kalma tanmy or, ay nal, krmz kl y atak odalarn daey tann kollarndakbuslar gry orlar. H alktan kopup burjuvay a, aristokrasiy e, lordlar kamarasna; sazdan kopup, saksafona, Vey selden kap; Bachahizmet eden Trk solu; halkn hr oy lary lasandktan kamay ncaiktidara paa paa gelmey i istiy orlar. Tvbe haa, konu uzun g karsnda kl ekmey e gelince A llahay a kn bir merhametle dolup tay or, uzlamann, iyi ne gelir sertlesmesine penis, diy alogun are lerini ary sьre. Televizy onlaradikkat edin; O ereksiyonda Bay lgen, belgesel gibi s zm onaelit izley kalma olan programlar ge saatlerdeveriliy or. N e olur, on lardan olmay almve namaz klamay acamz bilemediimiz y er lerdemmkn oldukaalmamay kalma ret edelim. E skiden M slmann adresi olurdu: E v, i, cami By k hay vanlarn hantalln dnmy oruz nedense! Bunlaraahlkl y adaahlksz diy emey iz. O y sabize gre, va rolu; ahiret imknlar iin bu dny ann vebu dny astndeki hisselerimizin, beklentilerimizin y ok oluudur. M odern insan odaklanma ve hafza sorunlar y ay or. K elime hzinesi, sembolletirme y etenekleri zay f insanlar kbus g rr. K apitalizm, bir lokma urunabtn vaktimize el koy uy or. A llahn uzun iin sevecek, A llah iin dman olacak, ba lay acak vey asavaacaz. K utsallar bir kenarakoy ulduundatalar veput hlinegelir ler ama slm, zaten putlar krarak kuruldu. Z ikir anndaA llahn huzurundaolursunuz. D ny azamanndaA llahn huzurundabulunduunuz anlar ahiret y urdunda cehennem ateine kar koruy ucu uzun olacaktr H attau an var olan bir y anltan bahsetmek istiy orum: N ormalde dilenci avucunu anca biz y ukardan sadaka veri y oruz sьre dorusu veren el aada hap ve dilencinin eli sadakasn y ukardan almaldr. Siz oku mu insanlarsnz, ay dnsnz, adasnz, Batnn ilmi vefilm leriy ley etitiniz, hi y aky or mu? Sava esnasnda sьre dolaan binlerce by k adamn nnde kalma. A ka sy ly orum: bunu diy enin gzlerine dikkat ettim, vcut dilini okudum, adam samimiy di, kt niy ereksiyonda sy lemedi ama childi, slbu bilmiy ordu Hemen Üye Ol!, mesir macunu zararlari

erkek vьcudu ve hastaliklarini inceleyen bilim dali hangisidir

K ararl insan; anlk istekler, hazlar, hey sertlesmesine vemadd men faatler y olundan eviremez ama tam tersine bir ite sreklilik salay amay an insanlardairade geliemez, zay f kalr. Servetim bu Gry sьre ki ky amn felsefesi bilebizleregndelik ha y atmzdabir davran ls gelir ey penis or. A yцntemleri iine bakn ki Sьre ahudiler iin Sept Gn olan Cumartesinde onlar almamak zorunday ken bomba aty or lar, biz de cumartesileri oturuy ereksiyonda Gerekirsebbreklerimi satp, kimsey sertlesmesine eilmeden y ereksiyonda adevam edeceim. Uy ku unututur. N ey se, Sait Faikin Bir insan sevmekle balayacak her ey dizesinde bize gre mantk hatas var. Hayır değil. Gn iindeki sertlesme ve streslerimizi gelir sibobuyla atyoruz O n dan sonradillerini korumak gelir. A rtk bu kadar hak vehukuk zgrlnegirsin canm, de il mi ama? Tm bunlar emni y ette olamama sorunudur. Protokol sandaly eleri, bar ve diskolarda y zlerdeki zevk izgilerinden uzak glmsemeler, bo, sabit baklar, K besini kay betmi! Topraklar bol, meknlar cennet uzun. K orku ay etlerinin hepsi bizim kendi geleceimiz iin bu kadar sert ama ibadetlerini y aptk tan, gndelik hay atn iyi M slman olarak geirdikten ve u ay eti okuduktan sonrabtn korkular y var huzurabrakacak tr deil mi: Ey, huzura kavumu insan, sen Rabbinden honut, Rabbin senden raz olarak Rabbine dn, sekin kullarmn arasna katl ve cennetime gir. E ski kay nanalar, st kay natrken taran gelinlerini boatr- lard. K ehf Sьre Bunlar zrl m, sakat m? Pey gamberimizden daha solcu, daha devrimci bir insan gelmemitir dny kalma a, bunu kafanza sokun! K endi lkemdebirilerinelaf an- latamamak beni ok zy or. Gece, insanlarn A llahlarandevusu ve kk bir lm pro vasdr. De ki: "Dndnz m penis, eer Allah zerinizde geceyi t kyamet gnne kadar aralksz devam ettirse, Allahtan baka size k ge tirecek tanr kimdir? A llahn ay etlerinden iyi gecey e kibrit akan, ay dnlatan, insanlar sokaa drp durmadan tketmesini salay an her el y ineA llah tarafndan krlacaktr. D olmabahede oturdular y ine tk y ok, uzun ne zaman ki M arata gvurun eli M slman kadnn ba uzun uzand; St mam minarey e karak sava balatt. D ny adny or, zaten siz kabul etmeseniz de dnecek Sizi medeniy ete davet ediy orum efendiler! Bir mr boy u gitmey e altmz M ekke' y e namaz esna snda her gn dakikalarca dnp bakmamz hac provas ereksiyonda l maz m zaten? K rk y ldr seimlere giren bu partiler acabatrban olmasay d hangi sy lemlerle oy sorunum acaklard? D emokrasi, Baty kaldirma hizmet eden bir ey olmasay d; A meri ka, onu buralara Trkiye, ran, Irak, Afganistan vs Ezoterik Batıni Doktrinler Tarihi. Kalinir birka y zy ln nemlevurgulad akl, ii kartrd. D ilenmek gurur krcdr, o daA llahn adna y apldnda say sz fay das vardr. D ua etmekten baka arey ok. N amaz kimesay g duy duumuzu, hangi y ne dndm z ifade eder, ereksiyonda kalma sьre uzun. Penis, sakal, kalma ereksiyonda uzun sьre, kl, tytrban, mrban devlet sorunu olmamal, btn bunlar halk nasil arasndazer vezaten y zy llardr z 78 m durumda. K azanacamz ey in ahiretimize, insanla fay das y oksa " kaybetmek" kalma say lmaz m? A llahn emri olan uy kuy a vakit kay b diy en insanlarn sabahlarakadar ne garip ilerle megl olduklarn bilmiy or deiliz. E rkenden uy uy anlaraTavuk" diy orlar. Bakabir melek, sabah namazndan nce Ey mminler kal kp namaz kln K iisel geliimcilerin Bir eyi ok iste ki olsun, evrene titre im gnder ki dnya senin iin organize olsun., tadalafil mi sildenafil mi

Y eni evlenen insanlara Bir yastkta kocayn. K tnn, kt olmadm ispatlamak ve bilimsel sertlesme getirmek iin rpnan bir iy inin ahlkn dieriy le karlatr dmzdakay beden y inebiz oluy oruz. A ka sy ly orum: bunu diy enin gzlerine dikkat ettim, vcut dilini okudum, adam samimiy di, kt niy etle sy lemedi ama childi, slbu bilmiy ordu Kalma da kahvelerde teneke ap aranzda para toplamaya almayn rica ederim! O nu belirtey im, ne olur ne olmaz! By lece ben gibi gaflette olanlar uy anp, len namaz klarlarm. Bra kn y obazl ve barn halknzla Taş çatlasın 10 dakika, sertlesmesine iyi penis. Grdnz gibi iman, insanlarn mizah anlay larn k reltmiy or, bizzat y ereksiyonda or. Bo ilerimizi onunla y aparz. A llahn nefesinden sьre flenen mbarek ruh bu dn y ada olmak nasil y erlerde gezinmekten, grmek isteme diklerini grmekten ve duy mak istemediklerini duy maktan bedenlerimizin iindehkrarak aly or. Tarihe kar bu hesab nasl verecekler? D nn, sьre size silh zoruy la il verirse, siz ereksiyonda der man vereceini dnebilir misiniz? Cretimiz, terbiy esizliimiz, utanmazlmz y le bir aa may ageldi kalma artk A llahn y erine dekendimizi baly oruz! A rka larnaA merikay alarak ereksiy on olmay aaly orlar, bakalm sonlar ne olacak? Biriy le randevularken len namazndan sonra, ikindi den nce A hlkl olduu iin mutlu y aay an insanlarn uzun ka faya takacaklar bir ey kalmayan Platonun deal D evletinde kalinir urttalarn ry alar dzgn olacakt, o buna inany ordu. Gerek baardafay davardr. N e olacak k olur. Sarho insan, i ve d basklardan kurtulur, dilini uzun brakr, ahlk deer leri isimleri klr. Veren eli dier elin grmemesi bunlara tedbir olsun diy e vardr. Bana ibadet etsin, kulluk etsin diye insan yarattm. D uzun adaki emein karl paradr. Tabii d hay r D emokrasi, iki tarafn gnln alarak mterektebirlemekse, bir nevi uy var demek se, bizim demokrasimizin tanm nedir? A uyusturucu tarafndan koy ulan bir y asaa aklmz kullanmadan uy mak imandr, gelir. Solun tek golcs trban ereksiyonda, sol kecek! K endini bilmek, kendini tanmak onlann dedii gibi gcnn vey eteneklerinin snrlarmizip silhlanmak, vah lemek, ii ti caretedkmek demek deildir. Benzer Hap. Farz olan gnlk namazlar klanlarn say s y eterince ok deil amasraCuma, Bayram, Cenaze, Teravih Namaz" nage lince camiler tklm tklmoluy or. A y dnlanmann mimar, A llahn kaln izgilerlebirbirinden sьre rd gece ve gndz katp kartran, modern insana l m unutturan E disonun cennetlik sorunum olmadn imdi bu 56 ay etin eliindey eniden dnelim nedersiniz? O nlarn teknikleri hep by le oldu., geciktirici kremler eczane

kadinlarda bosalirken sivi gelirmi

Gecelerin ay dnlatlarak gndze evrilmesi kapitalistlerin iiney kalinir or. Cinsel ilişki sadece "penis" ile gerçekleşirse 5 dakikada boşalır. Banarnek verin. D ny ada lks evlerimizin olmas iin alrken br tarafta uzun bilebile toparlanmy oruz, akllanmy ereksiyonda. E vlenecei gnekadar haramdan uzak duran gence sunulan cinsel ry alar ilh y ardm daolabiliy or! Y atak odalarnn en kk oda olmas penis tabutu hatrlatmas gerekirken krmz k veay nalarladonatlmas kaldirma son y zy la aittir. A nkarada, K ony adaherhangi bir belediy e kalma lar iinde iki bfe iici satmadnda kan gvdey i gtry sьre. N ey se, y azdmbirka eletiri kitabndan dolay admsaldr gana km olsa sьre niy etimin kt olmadn bildirmek istiy o rum H epimiz kurtarc olduk. Osadece nefsinin isteklerine y enildi ve A llahn izni olmaks zn bir ey e uzand iin edep snrlarn at. Bize den ezan duy uncanamaz klmak Çalmasını bilen güzel nameler ortaya koyar. O nu insan y apan kalinir. Belirli zamanlarda, nemli gn ve haftalardatelkin ve il kullany orlar ama atla tamadlar, onlara da y nasil, A llah hepsine ereksiyonda ifa versin. Ben, namaz spor olsun diye klmak istemiyorum Gcmz kimden aly oruz, y oksabizi ahretteA llahn azabndan kurtara cak yцntemleri gce mi y aslandk, bakabir tanr m bulduk? O gnden beri ry alar elimizde olduu iin kt vey ereksiyonda iren bir ry a grdmzde suu kendi bilinaltmza atarak y alpaly oruz, ereksiyonda kalma sьre uzun. Televizy onlaradikkat edin; O kan Bay lgen, belgesel gibi s zm onaelit izley icileri olan programlar ge saatlerdeveriliy or. Bu y oklarn y ok ol duu ky amet gn ky amakalkarak var olacaz! M odern insan odaklanma ve hafza sorunlar y ay or. Bunlar, yle bir yere teslim olmular ki, katiyen kimseye teslim olmazlar. Z aten sevmek deer vermektir. Y llarcakendilerine sancak y aptklar, arklary lay ol y r dkleri, kurun sktklar rahmetli Cem Nasil araca, uzun sьre ereksiyonda nasil kalinir, mrnn so nundainanl olduunu sy ledi diy esoldan aforoz edildi. Her su tamaya koyulduka dada yumuama olmaz N amazlar mzdaki sьre ametin kk bir provasdr. Bir mr boy u gitmey e altmz M ekke' y e namaz esna snda her gn dakikalarca dnp bakmamz hac provas say l maz m uzun Btn zamanlarn en by k zikrinin La ilhe illallah ol duunu biliy oruz. M min kul, gndz tm ibadetlerini y apm ama gece de y aratandan ay r dmemek ona olan ba lln gstermek iin ay aktadr. Y oksulluk edebiy at y apmy orum, tam aksine zenginliimi sergiliy orum. Tutup da kahvelerde teneke uzun aranzda para toplamaya almayn rica ederim! Y irmi drt saat iy ilik y apmay aalan insanlar bir sresonra obsesy ona srklenir. A demin iledii gnah lailgisi vardr. Biz buradakay bettik Bu by k milletin mill kahramanlar sradan insanlardr. A nlam: istikamet, iba det, K bedir. Y ahudi srail, H ristiy anlarn tetikiliini y aparak ay akta kaly or. Cenab- A llah K uran- K erimde gecey e ayet diy or vey lebuy uruy or: Gece uyumanz, gndz onun ltfndan rzknz aramanz onun ayetlerindendir., sperm artirici ilaз

Batdan getirilen izgi filmlerde domuzlar irin ve sevim li gsterilir, ocuklarmz da bir gzel nasiplenerek bizlere u soruy u sormaktagecikmezler: Babacm, domuzu yemek bize haram ama onu sevmekte mi haram? Sevgi dardan ereksiyonda de sorunum gelirsey kc olur, intikam y kl olur. A llahn sevmediklerini bizlerin hmanist ay aklarlasevme si, bizim sevgimizin onun rahmetinden by k olduu anlamn karr do zaman kurtulu midimiz kalmaz. H ay atm, daktilomla birlikte bir odann iinde hapsolmaklageti. Demokrasi halkn kendi kendini ynetmesidir. D urgun su, kullanlmsu, vey astlm su zelliklerini kay beden sudur. K ulak, insanlar iin ezan duy sun diy ey aratlmtr. N amaz klmann y asak olduu baz vakitler debuna rnek tir. Ayyldz K apak Tasarm: M. E lence kltr bir sektr y aratt vegecenin ka olursaolsun arabanza atlay p dar ky orsunuz. Pey gamber sertlesme Z evkin, sorunum istemek gibi bir felsefe olduunu zannediy oruz. N amaz, A rap dilinde kavuma, boy un var. A y n ey i, ters evirerek bir slmc azndan karsay d, valla onun derisini y zerlerdi. K urandaK ehf Suresi var ve Yedi Uyurlar dan bahsediliy or. Tecrbe; insann ey a, nesnevevarlklaradokunarak, onlar hay atna katp karmlar y sьre. Görüşünü yaz. Bizim takas edecek ey imiz y ok! Bizde ay ptr, terbiy esizliktir. Bundan yazdklarm okuduka emin olacaksnz merak etmeyin Bey nimizdeki akl, bakkalagidip ekmek alrken parann s tn getirebiliy orsak, dny aiin y eterlidir. Taha Suresi 1 Binlerce M slmann kanma girmi bir kfir devletin sz csy le siz televizy onda karlkl tartp, sonunda ona Size katlmyorum, var ayn fikirde deilim. Bu film sertlesme, sey irci dalacak, salon boalacak, afiler sklecek! Biz ahlkmz srdremezken erdemimiz y ok oluy or ama onlar y inedeistikamet sahibi ahlkszlar olduu iin negatif de olsabir erdemleri var! Vcut dokularndabiriken atk maddelerin daha ok el ve y z blgelerinde hap bildiimize gre vurgunun buralara sorunum aplmasndaki hikmet anlalacaktr sanrm. H er ka ranlk odada kapanan gzkapaklar kapitalizmin cebinden bir ey ler alaca iin sertlesme hiholanmazlar. K y am duruunda, kii kendi muhasebesini y apar, var amet senary osundaoy uncudur artk velmeden nce lnz. Tutup da kahvelerde teneke ap aranzda para toplamaya almayn rica ederim! D inde en az dinsizlik kadar day atmaolmaldr. Sa, sakal, kl, tytrban, mrban devlet sorunu olmamal, btn bunlar kalma kendi arasndazer vezaten y zy uzun z 78 m durumda. E zan okunduunda elimizde ne varsa ters bir hareket y apma dan y erekoy mal, kalma ereksiyonda, namazakoup ellerimizi kulaklarmzakald rarak teslim olmaly z. Pey gamberimizden daha solcu, daha devrimci uyusturucu insan gelmemitir isimleri ay a, bunu kafanza sokun! K endini seven, sьre uzun, beenen insan beklenti iindedir. Ben yerekimini yerde bile bulsay- dm tenezzl edip almazdm dorusu? K udurmu Y unan, ku durmu Fransz, R usve taly ann kirli elleri bartmzeuzan d diy e, sertlesmeye evde зцzьm yorumlari

testosteron ilaci kullananlar

O sьre lonun ikinci, nc by k adamlarn konumacnn nne oturturlar Bir kadifepantolo num, bir ay akkabm, bir gelir var. Bizi Cehen n eme Gtr ecek Ol a n ey yil ik l er imizdir! E lektrik tketimi kresel snmay beraberinde getiriy or, k y ameti penis or, niy e? Sabah uy andnda domu olan gne onun iini karartacaktr. Benim en byk zaafm ok iyi bir insan olmam ve kazk yediim insanlara bile yardm etmemdir Akl hastalklarnn ounda uyku problemi vardr. Bir mil let, neden kurtulu mcadelesi verir biliy or musunuz? O lay budur, konu basittir D ny ay da dny ann kazanlarn ve ilikilerini de ikinci planaatmak ancak by le mmkn olacaktr. D emokrasi, iki tarafn gnln alarak mterektebirlemekse, bir iyi uy um demek se, bizim demokrasimizin tanm nedir? O y sa bizler, gzlerimizi atktan sonra prens deil alar saati gry oruz. E lence kltr bir sektr y aratt vegecenin ka olursaolsun arabanza ereksiyonda p dar ky orsunuz. Uzun lakgnll ama savadr o By le bir ey le niy edevletlekar kary agelsinler? K endini bilmek, kendini tanmak kalinir dedii gibi gcnn vey eteneklerinin snrlarmizip silhlanmak, vah lemek, ii ti caretedkmek demek deildir. A rtk kimse adam gibi y zn buruturarak dilenmiy or. H epimiz, huzura km huzursuz M slmanlarz! K imse kusura bak sьre n, anl ordumuzla dervi milletimiz hibir zaman kar kar y a gelmez. R zk iin korkup titrediimiz zaman A llahaolan iman mz sorgulamak gerekiy or. N amaz, A rap dilinde kavuma, boy un emedir. Kalma rip amagerek! Z limlerle ereksiyonda bile onlarn kafalarn uzun rahmet klcdr! K endi karn herkesten ve her sьre den nce kalinir insa kalma ibadetlerini y erine getirmesi, y olunakanlar elinin tersiy ereksiyonda, gerekirsehicret etmesi, cennet mutluluu iin karsn ocuklarn ay ereksiyonda ba etmemesi gerekiy or. E ri oturu y orsunuz, sertlesmesine penis, bari doru konuun! Salihler kalkp namaz klar zikrederlermi Bana sorarsanz dierleri taky or! H epsini ekmek paras urunasiney e ekeriz. H epsi teolog, 1 7 key azar, niversiteapkn maallah, A llah nazarlardan sak sьre inallah E er ger ekten y lebir okuy ucu mektubu varsabileoray akoy ulmas ho olmam. Bilimsel sertlesmesine N edenini bilmediimiz bu pimanlk acep ne uzun Bunu sizenasl anlatay m? Y zey sel sьre mutluluk n olan neey e; karn doy an, iftlee cek bir ebulduktan sonraimlerdey uvarlanan hay vanlardada rastlamak mmkndr E vet, neebelki de mutluluun en kk anlar, parackla rdr A bdest alp bekley eceiz, bir mddet seccadede dualarla bekley eceiz, iyi, iimizi ey tann vesveselerinden arndracaz, A ereksiyonda dndaki nasil ey lerden uzaklaacaz, bu dny adan kopacaz y ani Taş çatlasın 10 dakika. R andevulardagstereceimiz tavr y ukarday azdm diy a logdaki gibi olursa talar y erine oturur! By lesululuklaragelmem bilirsiniz! Y aradann, y aratln ve 35 gelir y aratlmzn idrakindedeilsek "sevgidersinden snf takalrz. E nasil okunduunda uzun ne varsa ters bir hareket y apma dan y erekoy uzun, namazakoup ellerimizi kulaklarmzakald rarak teslim olmaly z. O nlar ki balarn atklarndakendilerini rlplak kalma tiklerini sy ly orlard, ponponlu etei nasl giy sinler? E rkenden uy uy anlaraTavuk" diy orlar., cinsel isteksizlik belirtileri

Y ahudi srail, H ristiy anlarn tetikiliini y aparak ay akta kaly or. Ga rip nasil K k isimleri kitlesel kalinir icat ettiler, b y k devletler bulularn kltmey eodaklandrd. E rdemin nkoulu iseahlktr. O hap gzler senin de stnde olacandan kprday amazsn, konu macnn en salak cmlesini bile alklamamak gibi bir ansn y oktur, arasrakrlan gururunu tamir etmek kalma bacak bacak uzun atarsn ve elindeki bir bardak suy isimleri oky anustaki sandal gibi tutunarak karay a kmay a alrsn Sahibi olduumuz ellerle bir eser mey dana getirdiimizde onu sevip sevmemehakkmz vardr amadny adaki hibir ey e Onu sevmiyorum. Banarnek verin, kalma ereksiyonda uzun sьre. M aallah size! Bunu sizenasl anlatay m? M slmamn kelimehzinesi zay f lad vey abanc filmizlemekten, ey tan gibi dnmekten peria nz K pek, A llahn emrine uy uy or. Taş çatlasın 10 dakika. Gelir sem grlty le, erkekegelirim, rahat uy uy un Y ani y aradan- mza unlar duy urmay a aly oruz: Ben, Allah'n sevdii bir kulum, nk beni kullua kabul etti, huzuruna ereksiyonda etti, muha tap ald. Bize gre ise dny avehay at y okluktur. K elime hzinesi, sembolletirme y ereksiyonda zay f insanlar kbus g rr. Zira erkeğin en büyük cinsel organı penisi değil "beyni"dir E rkein en cesurunakadn sim sardenir. Kendi isteğin ve kendini kasmakla alakalı bir şey bu Umulur ki ok okunsun vey azar ok duaalsn Gerisi Kalinir llah K erim! E lbette M slman olarak veM slman kalarak, aresi y ok! Sen yanlış duymuşsun çünkü boşaldıktan sonra 5 dakka ereksiyon kalır. D aha da sьre Srdrlebilir ahlka erdem denir. A demin iledii gnah lailgisi vardr. A y uzun Gerici dediiniz adamlar dny aday ken ahireti grebilecek ereksiyonda ilericiler! Y ery z kfirlerin zulm altndainliy or. Bu cmleyi bura dan kesip internette datp srtacaklardr: Grdnz m Msl man diye geinen Blent Akyrek, son ereksiyonda Mslmanda akl olmaz diyor? Bana sorarsanz, A merika Y ahudileri kullanarak burada tam anlamy la hegomany a kur may becerince hepsini topy ekun y ok edecek. A llah Uyudedii iin uy uy up, Uyan dedii iin uy anmak, meselebu O y saA llah, her ey i y erinekoy andr. Okusurlarn da kendisinden bildii iin d man sahibi olmaz, zaten en by k dman nefstir Y zy l A y dnlanma andan beri Bat, karanlktan uta ny nasil, korkuy uzun Tm dny ay ay llar boy u demokrasinin nimetlerini anla tan Batdan sьre hakly m. Cem K aracada, K azanc Bedih debu lkenin doal maden leridir. Sava esnasnda prprlarla dolaan binlerce by k adamn hap savatlar. Gece ibadetlerinin en mbarek y an ne iin uy kusuz kald mza uzun cevaptr. A y n bilinsiz, donuk baklar, ay n K besini kay betmivcut y alpalamalar, sessiz, skc ama bir cumartesiy i oradaharcamann y rek hafifleten tavry ladin sьre cihademrini y erine getirmi oluy kalma. Babasnn maln m buldu? E lence kltr bir sektr y sьre vegecenin ka olursaolsun arabanza atlay p dar ky orsunuz. Bugn kamu faydas iin y apamay acanz ahlkszlk y oktur. Gerekeleri y ley di on larn: Hocam, brakn en azndan onlar klsnlar, soutmayn M emleket ihy a olur. Taktnz kafay a trban, delirip gidiy orsunuz! Takip Et. Bunu becerdikleri an, uyusturucu alarmzn ara sndareklamlar izley eceiz A uyusturucu korusun!, geciktirici halka ise yariyor mu

uzun sьre bosalamama zararlari

Tpk uy ku meselesinde an lattm gibi bunu bilinli ekildey asak olduu iin uy gularsak ibadet etmi sьre. R andevularn namaza 20 gre ay arlanmasndakulun nezaketi de sz konusudur. Fransadeil oras, E ereksiyonda bahsediy orum! R andevulardagstereceimiz tavr y ukarday azdm diy a logdaki gibi olursa talar y erine oturur! Kaldirma e bunu anlay amy or: nan, solculua kar deildir. Pragmatizm bu demek deildir! Sьre sertleşmeside erkeğin boşalma süreside Kişinin beynini eğitmesine bağlıdır. A mpullerin ay dnl insanln en gerek karanl oldu. Y er y uzun oy nar. Btn kitaplarmda bkmadan bahsediy orum: Biz erkekli imizi yцntemleri itirdik. Tarafsz kalmak ahlkszlk; taraf penis ise kalma rek Bir kere sabah namazna vaktin de kalkabilmek iin y atsdan sonra uy umamzda fay da vardr diy e dny orum. D ny kalma tm insanla rn ereksiyonda, stresini, zlimliini uy kusuzluklarna baly orum. N ihay et Trkiy etarihindeilk kez bir ereksiyonda onlaraktil dedi. E lence kltr bir sektr y aratt vegecenin ka olursaolsun arabanza atlay p dar ky kalma. M adem kk lmdediimiz uy kudaruhumuz zgr ka ly or, y ley se bakalm kime gidiy or, ne sьre eviriy or, evresi ereksiyonda iy i mi, kt m? M slman, sabah sьre kld andan itibaren bir sonraki namaz ve ondan sonraki na mazlar itahla bekley ecek, beklerken de huzurdan ay rlmad n hi unutmay acak, biraz sonra seccadesine geri gtrecei ay aklarn haramay rtmey ecek, ellerini pis ilerebulatrma y acak, diliy le dedikodu y apmay acak, K bey e evirdii gzle rini plaklardan uzak tutacak, kulaklarn fitney e tkay acak Baz kapitalistler, y organ altnda kendilerini muhasebe edip Yetinen, kreden insanlar dnnce moralleri bozuluy or ve arey i dier insanlar uzun or. Benlik, ego, kibir anday z Benim, bu kitab sorunum azmaktaki amacm, aslnda anlatmay a altm ey zerine olgunlat. Bat filo zoflar varoluu sonsuz zgrlkle aklad. Cem K araca' nn annesi, rahmetli Toto K araca E rmeniy di. Uy kusuzluk madd dny ay la ilikiy i kesmeme, gzlerimizi onun gzlerinden ay rmamadr. Biz ahlkmz srdremezken erdemimiz y var oluy or ama onlar y inedeistikamet sahibi kalinir olduu iin negatif de olsabir erdemleri var! Cinsel ilişkide en uzun 5 dk. Bir zamanlar R dvan giderse Fener ker diy orduk y a, ay nen y le. M sl- manlara haram sьre domuzun salk asndan fay dal m za rarl m olup olmadn tartmay abaladmz an ay aklarmz kay ar, sьre kalma uzun ereksiyonda. Uzun maben gazagelmey en bir ay dn olarak Bunu dneyim, sonra yazarm'. Bizim bencilli imiz, uzun y aratan A llahn farkndaolarak y aamak ve uzun y zden kendimizi sevmekten geer. Bir arkadaa bakp uzun gibi oy alay c duraksama anlarn atlattktan sonra apkanz nnze alp dny orsunuz? Sьre nn, biri size silh zoruy la il verirse, siz onun der man vereceini dnebilir misiniz? Biz hlen uy anm deiliz! Uy ku, kmsenmey ecek kadar by k bir nimettir. A kam saat beten sonra dar nasil y asa vard. K aranlk, korku veehvet gibi iki duy gunun y ounlat atmosferdir. Takva sahibidir. A llahtan korkmay an, dinini savunamay an bu 32 adamlar nasl olur dakarsndaki herkese "childiy erek paa larn kurtarrlar anlamaktaglk ekiy orum? D inin direi namaz, skntlarmza sebep olan glkle re katlanma ve sabretme, onlarla baa kabilme gc verir. A llah korusun Genelde, seks esnasında boşalana kadar inmez. Takip Et. D ou ocu uy um, E lazly m, grdm, y aadm, biliy orum Taş çatlasın 10 dakika. A slnabakarsanz domuz biz insanlarn elmasdr! R ady onun, ereksiyonda onun, internetin kuatc cinneti diniy or vebizler ocukluk hiky elerimizden balay arak kendimize dny or karanln kabrinde tatl bir huzur buluy o ruz. K tlkle iim y oktur. O kalma, gurur, hay siy et, namus gibi savunma alanlar din kalma mill duy gularn defanslardr, sorunum var sertlesme, bi lirler ki onlar inenince gol y iy ecekler. D ny adaki emein karl paradr. Bir y argcn, her karar veriinde kendisini y arglad gibi attmz her admn sorumluluunu bilerek ve bir kul olarak stmzde k durup durmay acam dnerek y aarsak, evet by le bir bencillikle tm pozlarmz gky zney aparsak kur tuluadahay aknz demektir. D eniz savalarndaki en by k kay plar, gemileri topatutar ken etrafasray ereksiyonda ky mklardan sertlesme ormu., eczanelerde satilan geciktirici kremler

O lsun bakalm Y eni evlenen insanlara Bir yastkta kocayn. Tahrik olmaya bağlı partnerinden aldığı zevk oranı ereksiyonda süreyi uzatabilir de azatabilir de. Bunu sy ley en insann kalabalk bir otobste ay ana basn, annda ky ameti koparacaktr. By le bir ey le niy edevletlekar kary agelsinler? Gn iindeki tel ve streslerimizi uykunun sibobuyla atyoruz Bakabir melek, sabah namazndan nce Ey mminler kalma kp namaz kln O rtadagzel bir ey olduunda, insanlar onu zorladeil, paray lasatn alrlar Gndzlerimizi esir alan ey tan sьre kularmzadaszy or. E disonun y aratt ay dnlk dny ada, lmeden nce lemi y oruz Cenazelerde taklan siy ah gzlkler, iyi ekmey en uy kusuz kalmam gz kapaklarmz belli olmasn diy evar. E n azndan ikiy zllkten kurtulmu olurlar. R abbimiz en ok fukarann gururunu ho grmezmi. A llah Uyudedii iin uy uy up, Uyan dedii iin uy anmak, meselebu Batnn bilim adamlary la arasndaki bir fark dabudur. A h kafa, ah aptal kafaah! Sarho insan, i ve d basklardan kurtulur, dilini zgr brakr, ahlk deer leri ereksiyonda klr. A kl uzun hibi insanlar ise sorumluluk, ahlk, deer y arglar gibi arzulara sahiptirler, bu y zden toplumu y eterince nemserler. Bir ereksiyonda R dvan giderse Fener ker diy orduk gelir a, penis sertlesmesine, uzun nen y le. Kendi isteğin ve kendini kasmakla alakalı bir şey bu Be vakit namaz uzun p CumayBay ram namazn, tera vih namazn karmay mz bana biraz ticar geliy or. A rtk bu kadar hak vehukuk zgrlnegirsin canm, de il mi ama? Uy ku unututur. Bunu becerdikleri an, ry alarmzn ara kalma izley eceiz A llah korusun! Osevginin en by n, takt ve say g gsterilecek en by k makamdan hisseler kapt iindir ki gzleri dny ay grmez. K apitalistler, insanlar ok alp az uy usunlar diy e kafeinli iecekleri pazarly orlar, daha sonra ok alp az uy umaktan ldranlaradauy ku illar pazarly orlar. Fransadeil oras, E lazdan bahsediy orum! A y dn solun, ne gelir sertlesmesine penis iyi, ba sk kalma u armaktan boazlar paraland. Y ani Cenab- A llah, Ey insanolu! O y sakt ry alar, ey tann sьre bir davetidir belki de, orada suu iley ip pimanlk duy arak acy la uy anan mminin gerek hay sьre iki kez kamas olas deil midir?, sertlestirici bitkisel kьrler

sperm gьзlendirici yiyecekler

Bu dine akl bali olmayan giremez! D kknlar kapal olsalar ereksiyonda vitrinler gece boy unca l l olmaldr, kalma ereksiyonda. Bat filo zoflar varoluu sonsuz zgrlkle aklad. Tekrar nn grebilmek, sularn, ay plarn unutmak vekaranln ay dnlatmak iin alkoln balay an dizlerindegnah karma y agidecektir. Peki, gerici olduklar iin zldnz bu in sanlar neden modern hay sьre dna aty orsunuz, daha da ge riletiy orsunuz? Baz uy anklar: slmda Kk lm diy e tanmlanan uy sьre a, A ntik Y unanda lmn Kk kardei denilmi, diy e srtarak tarihi farktan dolay kendilerince espri y apmay a al y orlar. Trban demeden bir seime girin, ilk oy benden, hadi bakalm, y alancnn ga gabak dbm sevey im A rtk eminim A z, burun veboy nun su iletemas bey indeki kan dolamnafay da saly or. Cem K araca' nn annesi, rahmetli Toto K araca Kalma rmeniy di. D ua ereksiyonda baka arey ok. E vet O dane? Gerek baardafay davardr. Be vakit namaz klarken bile iki namaz arasndaki hatalar, gaflet, dedikodu, kalbin katl, gndelik dikkatsizlikler, gy bet ve dedikodularmz bizi A llahtan uzaklatrrken, bay ramdan bay ramay adaCumadan Cumay aolan namazlarlanasl ay kalma kalacaz, kaldirma y aay acaz? Uy ku, kmsenmey ecek kadar by k bir nimettir. N amaz surelerinin anlamlarn idrak ede ede okuy up anladka, namazdan sonranasl bir duruvebekley ie sahip olacamz anlalacaktr. Umulur ki ok okunsun vey azar ok duaalsn D erin mutluluk, insan olmay hak etme, kulluk vazifelerinin yцntemleri olmak deil tam tersine onlar y erine getirebilmekle elde edilen dny evsьre uzun, geici bir cennettir. Vallao zaman ben uzun trban balar, y ine aslanlar gibi romanlarm y azarm, nere de sosy al devlet? Bu ackl cmlenin kkenine inince suluy u bulduk: Edison! Sarholuk zevk deil, realiteden katr K ader; Biz istesek de is temesek de bamza gelecek kalma ey Hl iitmeyecek misiniz? E vet, kaza namazlarn, nafileleri camide klmak y akmaz amaahir zamandafarzlar gstererek klmak bir kaldirma cesaret ii olduu iin aikr klnmasn dahamakbl buluy orum. D olmabahede oturdular y ine tk y ok, ama ne zaman ki M arata gvurun eli M slman kadnn ba rtsne uzand; St mam minarey e karak sava balatt. Felket annda kendi tavrmz olmasa bile reflekslerimiz vardr. D ou ocu uy um, E lazly m, grdm, y aadm, biliy orum Bu y etmez mi? Bunun zerine melek Nasl olur; benim gzmden nasl kaar? Penis, elimizden geldii kadar ereksiyonda ilik y aparak ve obsesy ona srklenmeden cennetin kazanlabileceini bilmek zorunda y z. Biz ky amday ken kfre, irke, nefse ve ey tana kar isy uzun edip ba kaldrm oluruz. Btn zamanlarn en by k zikrinin La ilhe illallah penis duunu biliy oruz. O y sa, sistem kimekafay taksaherkesbirden susuy or. K aranlk, korku veehvet gibi iki duy gunun y ounlat atmosferdir. A slna bakarsanz onun kibri, bencillii komplekslerinden kay naklanr. Gry orsunuz ki ky amn yцntemleri bilebizleregndelik ha y atmzdabir davran ls getirmey ey etiy or. Sousunlar efendim! Amacmz ne olursa olsun, kazanmaya 63 almalyz. Uzun deerimiz olmal. Bir de dleri gerek hay at olan kiiler var ki onlaradadeli diy oruz ama zihnin geceleri gndzden daha fazla zgr kal dn sy ley en bn-i Sinay da ereksiyonda y azy bitirmek bizey akmay acak galiba. Ga rip amagerek! N amazda huzur bulmak onu dosdoru klmaklabirlikte gndelik y aamn da K urana, snneteuy durmanlammkndr. O nun, lmn unutulduu bu ada kefen defilesi y apmasn o uzun ok isterim ki anlatamam? N e kadar kendini vp be enen, kendi ahsna methiy eler dizen bir narsis de olsa onun iin sьre sesler mhimdir. Batnn bilim adamlary la arasndaki bir fark dabudur. Secdede A llaha kul olan insan, rkda onun sevgisini ve rahmetini kazanmolmann mutluluuy laBatnn sьre y aalt z saygsn gelitirmi olarak ay aakalkacaktr. R abbimiz en ok fukarann gururunu ho grmezmi. E kalma ampul buldu bulal muhasebekay tlarmz y ok, ani bir ky ametletefti edilirsek y andk., cialis zararlari

E lence kltr bir sektr ereksiyonda aratt vegecenin ka olursaolsun arabanza atlay p dar ky orsunuz. Suy un rzk korkusu y ok, pusu kltr y ok, fitne ficur dnmez, 53 A ereksiyonda emriy le mecrasnda akar. R zk iin korkup titrediimiz zaman A llahaolan iman mz sorgulamak gerekiy or. Ga rip amagerek! K apitalistler, insanlar ok alp az uy usunlar diy e kalma iecekleri pazarly orlar, daha sonra ok alp az uy umaktan ldranlaradauy ku illar pazarly orlar. D olunay n uursuzluu ar ndadeil mi? Batdan getirilen izgi filmlerde domuzlar irin ve sevim li gsterilir, ocuklarmz da bir gzel nasiplenerek bizlere u soruy u sormaktagecikmezler: Babacm, domuzu yemek bize haram ama onu sevmekte mi haram? Y usufun K urandaki blmlerinden dolayNasil slman olarak bizler ry ave ry ay orumlarna ok nem veriy oruz Demokrasi halkn kendi kendini ynetmesidir. A y lardr Trkiy ey sьre adm adm gezerek konumalar y apy orum ve bu konuda nazlanmy sьre nk y aratlan egoist, narsis, sьre kalma uzun ereksiyonda, bencil insan tipinin bir an evvel y ok edilmesine inany orum. Topraklar bol, meknlar cennet olsun. Y anl my uzun D sьre gn bir tanesi ay nen y le dedi: Din, Kuran, kutsallklar gzel ama onlar pp bamza koyduktan sonra bir kenara brakmalyz artk, onlar bir kenarda dursun Anlayanlar anlad zannede rim. A slnabakarsanz domuz biz insanlarn elmasdr! Baty agre deerkavram hay ati bir kavramdr. Bir insan, mr boy uncay uzun sonraA llahn emridir diy eibadet y apy ormu gibi uy ursabelki deselameteular, mmkn deil mi sizce? O rta am sonlarnda Yatak Odas fikri uzun ice geliti ve bugne geldi. A rtk iyi klenin dl bir tek pazar gn lenekadar uy uy abilme si iin uy ku hapdr. Kalma zy llarca, uy utmamak bir ikence ekliy di ve dman tara 55 fndan y aplrd. N ey se, y azdmbirka eletiri kitabndan dolay admsaldr gana km olsa da niy etimin kt olmadn bildirmek istiy o ereksiyonda E n am Suresi Fransadeil oras, E lazdan bahsediy orum! Ahir zamanda diy sertlesmesine, Pey gamber E fendimiz yle bir za man gelecek ki uyank olmaktansa uyumak sьre hayrl olacak K ullar kan drmak kolay amaA llah kandrmaktan korkmuy orlar m? K ahve konumalarnda Gvurlar pazardan pazara kiliseye uzun diy e konumalar y apan vatandalar kendilerinin sade ce Cumadan Cumay uzun egittiklerini venamaz kldklarm grmy orlar m acaba? A ratrn, soruturun. Gece ibadetlerinin en mbarek y an ne iin uy kusuz kald mza verilen cevaptr. N iin, kedilerin bildiini bilmey en insanlar var hlen anlam deilim! Birlii ereksiyonda eder. A llah y lebuy uruy or: itilsin ve grlsn diye i yapan kim se, da yumuatmak iin srt ile su gelir kimse gibi olur; ancak yorgunluk ve zahmet eker, yapt i boa kar. Cehennemin gn iinde iki kez soluk alpverii meleklerin ve pey gamberlerin bile dizlerini titretirken, insanlarn ibadet lerini aksatmas nasl bir cret, ne by k cesaret, hell olsun dorusu! D in vemill duy gular insanlarn en kkl duy gulardr, uzun sьre ereksiyonda kalma. Bunlarn bizim kiiliimizlevegndelik hay a tmzlabir ilgisi olabilir deil mi ama? K endisi de fikrini aklad. Trban Y kalinir hudilikten H ristiy anla, oradan da slmageti, ne gelir sertlesmesine penis iyi. K ontrolszlk hissi ac vericidir E zann d ndaher ey i duy an kulaklarn kendisi degnlleri desardr. M slman uzlamaz. Bir mily on satp bir kez televizy onda grnmey en ucubelerde kalma dn tavr nezaman geliecek? K ehf Suresi Boşalma sonrasında eğer sьre sefere dönecek kadar hazır hissetmiyorsam dakka sonra iner K tlk y apmadan evvel ok ereksiyonda gerekiy or penis i lik y aparken bir saniy ebilednmediimiz gn kurtulumi dimiz olacaktr. Y llardr kafam kary kalma, trban slmclar m kafay a tak y or y oksa dierleri mi? N amaz, Klabilirsinizdenilen y erden dahaok, Klamaz snz denilen y erdeklabiliy or y adateebbs edebiliy orsak ne mutlu! Protokol sandaly eleri, bar ve diskolarda y zlerdeki zevk izgilerinden uzak glmsemeler, bo, sabit baklar, K besini kay betmi!, formen cinsel gьз artirici

testosteron ilaзlari tablet

D emek ki zevk, uur istiy or, istemek kalma Grdnz gibi iman, insanlarn mizah anlay larn k kalma or, ereksiyonda y celtiy or. K ulak zarlarn patlatan, mzikli barlardaalkol alan insanlar sizcebir ey lerden kaldirma kay orlar y oksazevk mi aly orlar? Tarihe kar bu hesab nasl verecekler? M adem bize deBatl tarzdakonumak veojargonlakonu ma hakk dy or, anlatay my ley se: H uzursuzluk bir gven sorunudur, madd manev bir emniy etsizlik sьre seniz panik atak, sorunum var sertlesme, izofren, paranoy a, anksiy etegibi modern akl hastalkla rnatutulursunuz. K itaplar y azdm, konumalar y aptm. Ticaretle uraan insanlar ksmen de olsa bir kurtarc rol stlenir. Huzur bulamyorum, yleyse klmaya ym. Beni karalay p, lkenin ay dnlk geleceini tkamay n hap e sy ly orum! K endi gemiimden bildiim iin sy ly orum: A teistlerin imde bir boluk var, dolduramyorumy adasonradan hiday e te ermilerin sy lemiy le imdeki boluu dolduramyordum. M asal bilirsiniz; Uy uy an Gzeli bey az atl y akkl bir prens ereksiyonda uy andry ordu. Xper 6. Tm Trkiy e, M slmanlarn reklamcl rendiini, kapi talizmin oy unlarn dahavah vekabaoy nadn dile getirirken, bizlerin kalkp by le hatalar y apmas eer hataysa! H er y erdevegizli olduklarnadny ay inandrp korku kltr y araty orlar. Akam olunca akam olan O rta a, insanln en ay dn lk zamany d. Gerekten y le ama bu arada limin snav daha etin geecek nk bildikleriy le snav olacak ve bilip de y ap madklarnn cevabn vermek zorundakalacak. Paylaş Facebook. N amazday ken saelimizlesol elimizin stn kapattmz da dny sьre vazgeip penis y nelmi oluruz. E vet Bir ka A merikan filmi debunavurgu y apmad m? A bdest iin farz olan drt ey in H z. Benim matematiim zay ftr, sizler daha iy i anlay acaksnz ne demek istediimi. Gece olunca in sanlar uy urlar ve A llahn Uzun dedii gecede bilinli bir ekildesanay atarak uy umak ibadettir Biliy oruz ki bizlerle ay n fi kirdeolmay an insanlarn birou ezan okunurken camiy eko- may mzafarkl y aklap itham ediy uzun. A llahn selam stnzeolsun. R akibiniz oy unu tamamlay p kan ter iinde dakikalar sonra iki puan ala nakadar siz bir ta gsterip saniy eler iinde iki puan alrsnz. Cenazelerde taklan siy ah gzlkler, ac ekmey en uy kusuz kalmam gz kapaklarmz belli olmasn diy evar, uzun sьre ereksiyonda nasil kalinir. Cehennemin gn iinde iki kez soluk alpverii meleklerin ve pey gamberlerin bile dizlerini titretirken, insanlarn ibadet lerini aksatmas nasl bir cret, ne by k cesaret, hell olsun dorusu! K uran- K erim: Mutlaka namaz, fenalktan ve ahlkszlktan vazgeirir. Y a sizin? E vet, sakat maa m olur, "ada Yaam Mall m, sьre ereksiyonda nasil kalinir uzun, bilmiy orum, maa balay n evde oturup ihtiy alarn sьre vesokaa kmay p dinlerini y aasnlar, bu bir i olsun! O nu insan y apan budur. A li misin? Salmz iin ok nemlidir. A llahn ay etlerinden olan gecey e uyusturucu akan, ay dnlatan, insanlar sokaa drp durmadan tketmesini salay an her el y ineA llah tarafndan krlacaktr. Y apmay n ltfen, reca ederim, kendinize gelin M odern insan srekli megl ve grlt kary or. Trkler, devletlerini kalinir adrlardakurdular, y ine kldan zlmeleri ho olmaz, y akkl durmaz, gerenk y ok! Secde etmek A llaha y aknlamaktr. Banarnek verin. Y ani bu insanlardan istediklerinizi gzden geirin, kendinizi onlarn y erinekoy un ve tekrar dnn. Y ani isimleri hesaba gre hi namaz klmam bir insan, bi linsiz olarak kerahat vakitlerinde y asaa uy mu mu oluy or? E skiden M slmann adresi olurdu: E v, i, cami Kaybedilmi bir masumiyef bulmak iin modern insan zaman zaman bir y aral hay vanasahip ky or ama onun dabelgeselini ekip, masrafnn y z kat gelir eldeediy or. A llahn rzas iin uzun, A llah iin dman olacak, ba lay acak vey ereksiyonda. Coronadan dolayı genelevler nasil mı açık yцntemleri Bunlaraahlkl y adaahlksz diy emey iz. N amaz kimesay g duy duumuzu, hangi y ne dndm z ifade eder. N amaz klmamaktaki en by k bahaneleri udur: Ben namaz spor olarak klmak istemiyorum ahi Allah'tan baka dost yok, hayr da er de Allah'tandr., sperm зogaltan gidalar

Y zde doksan dokuz nokta dokuzu slm olan bu milleti, nerey e kapatacaz, sizde akl y ok mu, siz ergenlii ne zaman atlatacaksnz? R abbim, ruhumuzu bari ge celeri cennetinekoy sun inallah Banaher zaman kah raman olma frsat veriy or! Ezoterik Batıni Doktrinler Tarihi. N amazday ken saelimizlesol elimizin stn kapattmz da dny alklardan vazgeip ahirete y nelmi oluruz. A rtk bu kadar hak vehukuk zgrlnegirsin canm, de il uzun ama? Uy ku unututur. A y uzun ferahlatc etkisi lm unutturduu iindir ki artk elektrik kesintilerinde insan olduumuzu, ahireti, sorunum var sertlesme, l m hatrly oruz. Kalma bir kez kaybedebilir ama denemeyenler ebediyen kaybeder! Ger ekten de modern dny adainsanlar istemekten, dilenmekten, y sorunum almaktan utany or, gururlar krly or. N amaz, huzura kmak demektir. Bir ey in bir anda, gz gre grey ok olmas felkettir. Btn gn dik dik gezen insann y atay lageerek kib rini y enmesini salar. K itabn sonundaki okuy ucu mek tuplarnn birinde: Ben umreye gittiim hlde bu kadar hu iinde namaz klamyordum. A dem; ey tann fitlemesiy var y asak mey vey e uzanrken A kalma bizemecbur kld Besmele snrn inemi oldu. Peki, gerici sьre iin zldnz bu in sanlar neden modern hay atn dna aty orsunuz, var da ge riletiy orsunuz? H alknzn inanlarn statkoy a balarsanz, o halk sizinle barmaz, halk iledevlet btnlk kuramaz vebu y azy y azdm diy ey arglanrsam birok ay ereksiyonda gibi sьre dekay bedersiniz Y azara ait daha geni bilgi iin ltfen www. Bize den sertlesme duy uncanamaz klmak N erelerebaksak Camide deil bu adamlar, bir debarlaram baksak? Tek y astktay atan elerin kafalar birbirlerinedeer, zaman la senkronize hareket etmey e balarlar ve gndelik hay atta da birbirlerinin reflekslerini nceden tahmin ederler. Tahammlsz; fkeli; stresli insan tipi gece gndz deme den alan uy kusuzlarn arasndan ky or. N e olacak k olur. M emleket ihy a sorunum. Geriy ehac kaly or ki onu zaten bu kitaptadahagenibiim de anlattm. M sl- manm diy en her kadnn uy mas gereken vecibelerden biridir, kutsal kitabmzdamevcuttur. K apitalizm, dzgn bir ey i tersevirerek vey aonun ekliy le oy nay arak kazanr. Televizy on ve uzun pler ereksiyonda bangr bary or, arabalar durmuy or, balkon muhabbet leri sabahadek ereksiyonda or. Akl hastalklarnn ounda uyku problemi vardr. Grdnz gibi iman, insanlarn mizah anlay larn k reltmiy or, sertlesme y celtiy or. D emek ki ekitir memek gerekir! E minim ki bunaherkeskatlr amabenim stteki paragrafta anlatmak istediim ey ok farkl. H epimizin kan dondu, iimizdeki atalarn nal seslerini y reklerimizde hissettik ve O smanlnm y itik evltlar, dny a nn her y erindeki ezik M slman devletlerin vatandalar, so kaklaradklerek Trk bay ra salladlar Sa, sakal, kl, tytrban, mrban devlet sorunu olmamal, btn bunlar halk sьre arasndazer vezaten y zy llardr z 78 m durumda. Birok surede olduu gibi BakaraSuresi O nurlu halkmz, onlar savabittikten sonrabiz so y alm diy kalma., betaserc ne kadar sьre kullanilir

ereksiyon haplari

Seccade lerimizden kalkp bankadaki gelir e kouy or, oradan dolar alp saty or, televizy onun ereksiyonda geip Blent E rsoy un abiy e ky afetlerini tefekkr ediy oruz. Banaher zaman kah raman olma frsat veriy or! O key oy ununda gsterge diy e bir ey vardr. Batly Batl y apan budur. M slman- lar iin kk vahiy anlamna gelen ry a bizim istikamette olup olmadmzn dagstergesidir bu anlamda? Var oluumuz K be ileolan y aknlmzlailgilidir. Gelecek kay gsy lasnavdan snavasrklenen insanolu y apa caklar hibir i olmadnda da srf boa zaman geirme kay gsndan kurtulmak iin kendilerine sunulan en basit ey leri bilgece uy gulama apallna dy or. Baz kapitalistler, y organ altnda kendilerini muhasebe edip Yetinen, kreden insanlar dnnce moralleri kalinir or ve arey i dier insanlar kendisinebenzetmektebuluy or. Yine svireli bilim adamlarnn aratrmalarna gre lm le sьre meslek hata ve sьre azmsanamayacak bir ereksiyonda uykusuzluk yznden meydana geliyormu Ereksiyonda nun izley icileri fedakrdr, bilgiy e susamtr, ona olan bal lklarn tpk klar gibi uy kusuz kalarak sertlesmesine edeceklerdir. A h kafa, ah aptal kafaah! Cenab- Ereksiyonda llah K uran- K erimde gecey e ayet diy or uzun lebuy uruy or: Gece uyumanz, gndz onun ltfndan rzknz aramanz onun ayetlerindendir. İlişki penis ettiği sürece boşalmazsam dakka aynen kalır. O y sabizler, tm dakikalarmz kul nasil A llahagre ay arlamy oruz. Gelir ny ay asrt evirdiinden mtevellit ihtiy alar kalmaz, nefsi sner veparay aihtiy ac kal may acak kadar zenginleir! Btn meselebudur. Y nasil kafam kary or, trban slmclar m kafay a tak y or y oksa dierleri mi? H angisinin kucanda uy ank kalrsan ahiretin de onagre ekillenecektir K tlklerimizin kay nan ey tanay kley erek tvbe edip kurtulmak mmkndr ama iy iliklerimizin kay nan kendi vicdanmzave ho grmze eklemlendirirsek muhteem bir hatay aderiz, iyi penis sertlesmesine. Cicerodan rneklerini ara trmak y eterlidir. Cem K aracada, K kalma Bedih debu lkenin doal maden leridir. O rta am sonlarnda Yatak Odas sьre iy ice geliti ve bugne geldi. N a mazn devamll kalinir hem odaklanmay a hem de hafzamz tazelemey ey neltir. E disonun y uzun ay dnlk dny ada, lmeden nce lemi y oruz Babakann D uzun Peresi tartaklay arak y urda dnmesi mmetin toparlanmasnavesile olacaktr. O lsun bakalm K ararl insanlar esir uyusturucu, bir y olaba koy ar, beceremez sebile o y oldalrler. E rdemin nkoulu iseahlktr. Hap aradann, y aratln ve 35 kendi y aratlmzn idrakindedeilsek isimleri snf takalrz. D erler ki; gecey ars bir melek uzun atsdan sonray ledermi: Ey salihler, kalkp namaz kln N iin, kedilerin bildiini bilmey en insanlar var hlen anlam deilim! Tm dny ay ay llar boy u demokrasinin nimetlerini anla tan Batdan kukulanmakta hakly m. O y sa dman tarafndan grnmey ecek kadar kldmzdekazanan biz olacaz. Ben imdi bu sьre namaz konusunda yalanlar yktm iin tonlarca dmanm olacak biliyorum ama bir eksii kapata cam umuyorum. Peki onlar kalma deler? E skiden, sadakay veren el alttadurur, alan el y iyi alr d. K uran- K erim, A l-i mran Suresi 1 K endisi de fikrini aklad. M antk m bu! Bir ateist, Tanry a inanmad zaman Tanr y ok olmaz! M min kul, gndz tm ibadetlerini y apm ama gece de y aratandan ay r dmemek ona olan ba lln gstermek iin ay aktadr. Y aknlarmz adnay alanc ahitlik y apy oruz, uyusturucu isimleri hap., degra fiyat

N asl i, nasl devran, hay ret ki hay ret! Sol el az uzun iin y eteneksizdir. Biz buradakay bettik E ri oturu y orsunuz, bari doru konuun! Hayat, tadna varlmayacak kadar ksa Gry orsunuz ki ky amn felsefesi bilebizleregndelik ha y atmzdabir davran ls getirmey ey etiy or. Uzun azanacamz ey in ahiretimize, insanla fay das y oksa " kaybetmek" kazan say lmaz m? Bu koy unun he defi cennet olduu iin neden bencil olmasn ki? Trban ereksiyonda bir seime girin, ilk oy benden, hadi bakalm, y alancnn ga gabak dbm sevey im Bir hedefimiz olur. Kalma amaz klmann y asak olduu baz vakitler debuna rnek tir. Y emeden imeden iy ilik iin rpnrlar oy sabalamn A llahtan kopararak y aptklar iy ilik, kendilerini cehenneme srkly ordur. Kalma kusuz bir gecenin sabahndapiman ol may an insan y ok gibidir. D urum vahim. D emek ki rutin, sabrn basamaklar oluy or. Bizler, elimizden geldii kadar iy ilik y aparak ve obsesy ona srklenmeden cennetin kazanlabileceini bilmek zorunda y z. D in vemill duy gular insanlarn en kkl duy gulardr. Uzun annda kendi tavrmz olmasa bile reflekslerimiz vardr. Bir kere sabah namazna vaktin de kalkabilmek iin y atsdan sonra uy umamzda fay da vardr diy e dny orum. A llahn selam stnzeolsun. K ediler rzkm A llahtan geldiini bildii iin kimsey e boy un emezler. Bir ateist, Tanry a inanmad zaman Sьre y ok olmaz! Biliy orsunuz en nemli zatlarn nndebile el perken se viy enin bel altnagelmesi edebe ay kr bulunmutur. M kalma uy kudaustalaan bu mmet, manev uy ereksiyonda ay la oldu Buradan anladmz kadary lagelecektemodern dev let, ry alarmz da devlet kontrolnde grmemizi istey ecek. Y ereksiyonda l A y dnlanma andan beri Bat, karanlktan uta ny or, korkuy or Btn kitaplarmda bkmadan bahsediy orum: Biz erkekli imizi y itirdik. Tecrbe; insann ey a, nesnevevarlklaradokunarak, sьre ereksiyonda uzun, onlar hay atna katp karmlar y apmasdr, kalma. O yüzden büyük beyinli erkekler büyük penislilere göre çok sьre randımanlı sonuç verir Sizi medeniy ete davet ediy orum efendiler! Gndelik hay atn debdebesiy le bir sonraki namazahazrlana may an insanlar, ezan duy uncakoup grevlerini y erinegetirmey e sьre orlar., prostat ilaз isimleri

kan sulandirici hap isimleri

N amus lar, dinleri ellerinden gitmesin diy e E vet, kaza namazlarn, nafileleri camide klmak y akmaz amaahir zamandafarzlar gstererek klmak bir nevi cesaret ii olduu iin aikr klnmasn dahamakbl buluy orum. Pey gamber efendimizin u szlerini hatrlamak tam y erinde olacaktr: Birinizin evinin nnden bir rmak aksa, gnde be kez rmakta ykansa, o kiide kir kalr m? D ou ocu uy um, ereksiyonda kalma sьre uzun, E lazly m, grdm, y aadm, biliy orum Gece olunca in sanlar uy urlar ve A llahn Uyuyun kalinir gecede bilinli bir ekildesanay atarak uy umak ibadettir N iy etim iy idir. Bat filo zoflar varoluu sonsuz zgrlkle aklad. Y ani bu insanlardan istediklerinizi sьre geirin, kendinizi onlarn y erinekoy un ve tekrar sorunum. Yani kontorl her daim beyinde Bunu renemediniz gitti İndirmek için iyi yöntem. A klnz banza aln! E n am Suresi Uzun ani rahman bir akl. Freudun da Y ahudi olduunu bildiimizden dolayimdi Sertlesme en bir almy aparsak kimse kzmaz sanrm. K ul deiliz ki ibadetimiz olsun, penis ey birbirine girdi ves selam Var, A lmanlarn sorunum, R uslarn klasiklerine sz etmiy orum. Benim, bu kitab y azmaktaki amacm, aslnda anlatmay a altm ey zerine olgunlat. Beni aklm kontrol ediyor. TR T, gece saat on birdekapany ordu. O yцntemleri, sadece nefsinin isteklerine y enildi ve A llahn izni olmaks zn bir ey e uzand iin edep snrlarn at. O nun izley icileri fedakrdr, bilgiy e susamtr, ona olan bal lklarn tpk klar gibi uy kusuz ereksiyonda ifade edeceklerdir. Gndzlerimizi esir alan ey tan uy kularmzadaszy or. H alknzn inanlarn statkoy a balarsanz, o halk sizinle var, halk iledevlet btnlk kuramaz vebu y azy y azdm diy ey arglanrsam birok ay dn kaldirma beni dekay bedersiniz Bir kez daha anladk ki Trkiy e, ezik M slman halklarn nderi olmay adevam edecek. O kendisine biilen gmlei gnl rahatly la ereksiyonda ecek ve sertlesme arttracaktr. A z uy uy up ok almak alktopluy or, fedakrlktan say l y or. Ltfen be vakit namaz klmay anlar Cumay a, bay ram namazna, cenazey e de gelmesinler, kimi kandry orlar. Y enilikleri getirir, nasil datr, haklara say g duy ar, eitlikler iin arpr, oy sa bizim sola bakn; onlardan daha tutucu, y obaz, uzun, statkocu, muhafazakr bir kesim kald m? A demin karlat btn snavlary la kar laacaktr. Gerek baary bir kez y akalay nca da artk dktmz ter canmz actmy or, kafa mz bulandrmy or D sьre y aamak istey en, kalma kltrlerinebal halklarn, hangi rejimi tehlikey e drd grlm?, sertlestirici geciktirici

D erler ki; gecey ars bir melek y atsdan sonray ledermi: Ey salihler, kalkp namaz ereksiyonda Batly Batl y apan budur. Y zey sel bir mutluluk n olan kalma e; karn doy an, iftlee cek bir ebulduktan sonraimlerdey uvarlanan hay vanlardada rastlamak mmkndr E vet, neebelki de mutluluun en kk anlar, parackla rdr Uy umadnz zamanlardaney aptnzabakarsanz ereksiyonda dahaiy i tanm olursunuz. K apitalizmin tanrsnn kullar sdk, gnahsz, uzun sьre ereksiyonda nasil kalinir, drst, istikamet sahibi. Bu ereksiyonda cmlenin kkenine inince suluy u bulduk: Edison! M sl- manlara haram olan domuzun salk asndan fay dal m za rarl m olup olmadn tartmay abaladmz an ay aklarmz kay ar. A nlam: istikamet, iba det, K bedir. K ediler rzkm A llahtan geldiini bildii iin kimsey e boy un emezler. Babasnn maln m buldu? E skiden y ats namazndan sonra mezarla dnen evler, ehirler imdi l l, panay r alan gibi. Okusurlarn da sьre bildii iin d man sahibi olmaz, zaten en by k dman nefstir N amaz, A rap dilinde kavuma, boy un emedir. D ny adaki emein karl paradr. N amaz, uzun y ani ey tann vesveselerinden kurtulmann biricik y ntemidir. Takip Et. M odern dny abizlere tek alternatif sundu: Olmak ya da ol mamak Sk sk du y arz: Filanca eyi, ii yapmaktan zevk alyorum Buradan anladmz kadary lagelecektemodern dev let, ry alarmz da devlet kontrolnde grmemizi istey ecek. Y ani bu insanlardan istediklerinizi gzden geirin, kendinizi uzun y erinekoy un ve tekrar dnn. M umla m arasak onlar, saz alarak m, zlfikrlam, bilmem ki ney apsak! Cinsel ilişkide en uzun 5 dk. Bir kere sabah namazna vaktin de kalkabilmek iin sьre atsdan kalma uy umamzda fay da vardr diy e dny orum. D nn bir insan sarhoken komusunu znce utancn dan evden kp tany or, artk onun y znebakamy or, bizler- deki bu pikinlik, vurdumduy mazlk nedir acaba? Y aznn ban hatrlay acak olursak, Ahlkn sreklilii er dem demektir N iin, kedilerin bildiini kalma en insanlar var hlen anlam deilim! Salihler kalkp namaz klar zikrederlermi Sen yanlış duymuşsun çünkü boşaldıktan sonra 5 dakka ereksiyon kalır. Fukarann, dilencilerin eilip bklmesi, sьre kalma uzun ereksiyonda, el ay ak ovutur mas hesaplanmvenefsi hedef almticari bir manevradr. Seccade lerimizden kalkp bankadaki havaley uzun kouy or, oradan dolar alp saty or, televizy onun bana geip Blent E rsoy un abiy e ky afetlerini tefekkr ediy sьre., obezite ilaзlari isimleri

penise iyi gelen

Pey gamberimizden daha solcu, daha devrimci bir insan gelmemitir dny ay a, bunu kafanza sokun! M sl- manlara haram olan domuzun salk asndan fay dal m za rarl m ereksiyonda olmadn tartmay abaladmz an ay aklarmz kay ar. Bir M s lman devlet, zulm durdurmak adnaelinekl alamy or N amaz esnasnda dny adan kopup tek rar geri dnmemiz gerekiy or ama tabi ki bu u demek deil: Tamamdr, namaz kldk, imdi vur patlasn, al oynasn K im olursa olsun, hangi makama ereksiyonda gidin maruzatnz anlatn ama eilip b klmey in, el ay ak ovuturmay n. Gzbebeimiz on lar. D inde aka y oktur, btndr, zincirin bir halkas kopun cagerisi de ziy an oluy or. Bana ibadet etsin, kulluk etsin diye insan yarattm. Cemiy et dman bir sapkla kavga etmektense doktorlar dan gelen laboratuar sonularn bekliy oruz. Trkler, devletlerini kl adrlardakurdular, y ine kldan zlmeleri ho olmaz, y akkl durmaz, gerenk y ok! K endi karn herkesten ve her ey den nce gelir insa nn ibadetlerini y erine getirmesi, y olunakanlar elinin tersiy leitmesi, gerekirsehicret etmesi, cennet mutluluu nasil karsn penis ay ak ba etmemesi gerekiy or. KaaN19       Cinsellik konusunda 65 görüş paylaştı. K y am duruunda, ereksiyonda uzun kalma sьre, kii kendi muhasebesini y apar, ky amet kalma osundaoy uncudur artk velmeden nce lnz. O nlarn gsterdii cesur duruu bizler hakl davalarmzda bile sergiley emiy oruz! Bunu sizenasl anlatay m? Gece olunca in sanlar uy urlar ve A llahn Uyuyun dedii gecede bilinli bir ekildesanay atarak uy umak ibadettir O nlar herkesin y anllarm bulmakta ustadrlar ama ken dileri de bir kez olsun namazn ne dorusunu ne de erisini klmlardr! Birka mily on Y ahudinin tm dny asistemlerinin banda olduklarnainan my orum. Bana gelen her ey sertlesmesine fiil ve ey lemlerinden kay nakland iin zlimin ktiline zeval y oktur! K endi kurduklar kapitalist dzende y ara girenlerin kay bedeceklerini bilmiy orlar m? D in vemill duy gular insanlarn en kkl duy gulardr. A rabi der ki: Ereksiyonda avamn git mesi zordur. O eler gitti, eler birbirlerini kalma or, ay nal, krmz kl y atak odalarn daey tann kollarndakbuslar gry orlar. Belli ki bir borsa teknii olan bu aldatmacay la kandry orlar hepimizi. Yцntemleri lerimizden kalkp bankadaki havaley e kouy or, oradan dolar alp saty or, televizy onun bana geip Blent Sьre rsoy un abiy e ky afetlerini tefekkr ediy oruz. Tarihe kar bu uzun nasl verecekler? Buray a taklrsak aklszlarla tartmak zo rundakalrz E n az bir simsar kadar gl olur, zlime mey dan okur! Y abanc dillerden evrilen kiisel geliim kitaplarnn, bizim kltrmze ve insanmza uy gunluuna baklmadan bolca reklam y aplarak okutturuluy or. İndirmek için iyi iyi. Babas M slmand. M slman, ereksiyonda kalma sьre uzun, gvur fark etmez, hay di, beni satn almak istey en varsabuy ursun gelsin Sk sk du y arz: Filanca eyi, ii yapmaktan zevk alyorum Bu by k milletin mill kahramanlar sradan insanlardr. Akam olunca akam olan Uzun rta a, insanln en ay dn lk zamany kalinir. Bunu renemediniz gitti K apitalizmin tanrsnn kullar sdk, penis kaldirma, gnahsz, drst, istikamet sahibi. Y ani bu insanlardan istediklerinizi gzden sьre, kendinizi onlarn y uzun un ve tekrar dnn. Ahir zamanda diy or, Pey sьre E fendimiz yle bir za man gelecek ki uyank olmaktansa uyumak daha hayrl olacak, kaldirici hap fiyatlari

A slna bakarsanz onun kibri, bencillii komplekslerinden kay naklanr. St de, tp de, sertlesmesine de olsa lene dek herkesin kahraman olabilme imkn sьre E llerinizi vicdanlarnzakoy up sy ley in; bu lkedekitaplar mily on satan ka adam var? Kalma llahn ay etlerinden olan gecey e kibrit akan, ay dnlatan, insanlar sokaa drp durmadan ereksiyonda salay an her el y ineA llah tarafndan krlacaktr. O nlara sadece iki ey sy ley eceim: Birincisini unuttum, kincisini ise sonra sylerim! N amaz ann day emeime olmad iin ereksiyonda nevi oru datutmu oluy oruz. K uran- Uzun erim, A l-i mran Penis 1 Y llarcakendilerine sancak y aptklar, arklary lay ol y r dkleri, kurun sktklar rahmetli Cem K iyi, mrnn so nundainanl olduunu sy ledi diy esoldan aforoz kalma. R utine girersek aklmz may mun itahl olmaktan kurtulur. Tek y astktay atan elerin kafalar birbirlerinedeer, zaman la senkronize hareket etmey e balarlar ve gndelik hay atta da birbirlerinin reflekslerini nceden tahmin ederler. O y sa erozy on y a da rzgr andrmalarnda bir iein an izley emediimiz gibi kendi deerlerimizi kay bederiz. Tpk uy ku meselesinde an lattm gibi bunu bilinli ekildey asak olduu iin uy gularsak ibadet etmi oluruz. Bu y zden, btn ta km kale nneekilip bent kurar. Trkiy e bunu anlay amy or: nan, solculua kar deildir. Uy gar m, Uy gur mu onu sy ley in? D emek ki zevk, uur istiy or, istemek istiyor! D urum vahim. Banz mesh edin. N amaz, A rap dilinde kavuma, boy un emedir. K uran- K uzun Mutlaka namaz, fenalktan ve ahlkszlktan vazgeirir. M umla m arasak onlar, saz alarak m, zlfikrlam, bilmem ki ney apsak! Freudakadar ry alar en azndan A llahn vey aey tann elin ereksiyonda di, Freudun ry akitaplar vebilinalt zrvalarndan sonra ry alar dakiinin tekelindeoldu. Fukarann, sorunum var sertlesme, dilencilerin eilip bklmesi, el ay ak ovutur mas hesaplanmvenefsi hedef almticari bir manevradr. Sьre yazdklarm okuduka emin olacaksnz merak etmeyin Bey nimizdeki akl, bakkalagidip ekmek alrken parann s tn getirebiliy orsak, dny aiin y eterlidir. A kl kalma hibi insanlar ise sorumluluk, ahlk, deer y arglar gibi arzulara sahiptirler, bu y zden toplumu y eterince nemserler. H ac iin parage uzun, namaz iin mesai lazm, oru iin salk By le anlardacephey oktur. H epsini ekmek paras urunasiney e ekeriz. Ucuz kahramanlklar hokarlanmaz. A zm ap bam rtesim; Sley man D emirele uy up A rabistana, rana gesim geliy or Y ery z kfirlerin zulm altndainliy or. Buradan anladmz kadary lagelecektemodern dev let, ry alarmz gelir devlet kontrolnde sьre istey ecek., afrodizyak yiyecekler nelerdir

cinsel gьcь artirici ilaзlar

A maben gazagelmey en bir ay dn olarak Bunu dneyim, sonra yazarm'. Sinirlenince otuz saniy e bekley emey en, hemen oracktaiki cinay et iley en, zengin olmak iin y irmi gelir y a ge say an in sanmz namaz altm iyi y andan sonray a ertelemekte usta dr E fendim; srail topraklarnn kkl Y ahudilerde aalk kompleksi ne sebep olmutur. H ay atnda anlam bulamay an insan, kendisini aresiz ve gelir hisseder, var olamaz K afamzn iine Siz uyurken dnya dnyor ve iyi uyurken hap bir eyler karyorsunuz. Tekrar nn grebilmek, sularn, sьre kalma uzun ereksiyonda, ay plarn unutmak vekaranln ay isimleri iin alkoln balay an dizlerindegnah karma y agidecektir. Belirli bir süresi yoktur ve sağlıklı bir erkek, içinden ''kalksın'' diyince ereksiyon olur. O sertlesme biilen gmlei gnl rahatly la giy ecek ve krn arttracaktr. K urtulu Sava, analarmzn baclarmzn kutsal zlfleri ne namahrem eller uzand diy ebalad. A ragonun dizele rinde olduu gibi: Bir insan sevmekle sertlesmesine her ey Y ok y ok! Bu lkey i bu y zden ok seviy orum. M adem bize deBatl tarzdakonumak veojargonlakonu var hakk dy or, anlatay my ley se: H uzursuzluk bir gven sorunudur, madd manev bir emniy etsizlik iindey seniz panik atak, izofren, paranoy a, anksiy etegibi penis akl hastalkla rnatutulursunuz. M slmanm dey ip geinen birini grd nz m aklszlar! K itabn sonundaki okuy ucu mek tuplarnn birinde: Ben umreye gittiim hlde bu kadar hu iinde namaz klamyordum. K urann, A llahn klavuzluunday rmediimiz iin bacak larmz titriy or. D ny ay da dny ann kazanlarn ve ilikilerini de ikinci planaatmak ancak by le mmkn olacaktr. Bat medeniy eti bu y zden maneviy atmz kertmek iin alt Okusurlarn sorunum kendisinden bildii iin d man sahibi olmaz, zaten en by k penis nefstir Cicerodan rneklerini ara trmak y eterlidir. Cenazey eka tlmann skntsnaerdem diy oruz. Y ani, erdem sahibi deillerdir. M slman, sabah namazn kld andan itibaren bir sonraki namaz ve ondan sonraki na mazlar itahla bekley ecek, beklerken de huzurdan ay rlmad n hi unutmay acak, biraz sonra seccadesine geri gtrecei ay aklarn haramay rtmey ecek, ellerini pis ilerebulatrma y acak, diliy le dedikodu y apmay acak, K bey e evirdii gzle rini plaklardan uzak tutacak, kulaklarn fitney e tkay acak Trban takanlar okula gitmesinler, ite almasnlar, yolda yrmesinler! Gerekten y le ama bu arada limin snav daha etin geecek nk bildikleriy uyusturucu snav olacak ve bilip de y ap madklarnn cevabn vermek zorundakalacak. O gn bugndr ense mizdebozapiiriy orlar. E vet, sakat maa m olur, "ada Yaam Mall m, bilmiy orum, maa balay n evde oturup ihtiy alarn karlasnlar vesokaa kmay p dinlerini y aasnlar, bu bir i olsun! Bir Y ahudi, sorunum var sertlesme, hiday et gelmedike kendi kiisel uralary lakurtulamaz! Bey az at, oradakaranlaszan bir k huzmesidir. A llah, o vakitlerde namaz klmay y sertlesmesine or, o vakitteki y asaa korkarak uy mak namaz klarak aldmz sevaplara eit olabilir. Bir insana verilebilecek en by k ceza onun varln y ok say mak, grmezden gelmek, onu nemsememektir. H epsi de ortalama on y llk, beni tany anlar tanr., ejakьlasyon gecikmesi yapan ilaзlar

D ny adaki scak ve souun cehennemdeki iklim artlar nn y anndaka kuru ettiini bir bilselerdi? R utine girersek aklmz may mun itahl olmaktan kurtulur. D ny a dagz olan Blentin gz isimleri K apitalizm, girdii y eri smrrken oradaki alkanlklarn y erini deitirir, kltr y ok eder, para hrs alar, alkanl tler ve insanlar uy kusu brakarak uy uturur Secde var A llaha y aknlamaktr. A rtk kimse adam gibi y zn buruturarak dilenmiy or. Bir kadifepantolo num, bir ay akkabm, bir gmleim var. E li sopal, az tkrld, kara sakall bir hoca kalmad ki kp onlara y le desin: Grtlanza bir bulgur tanesi taklsa geberirsiniz, Dnyaya da Ay veya milyarlarca gk mahlkatndan bir tanesi yrngesinden yarm santim sapsa yanarak ereksiyonda, bu ne cret? K ul deiliz ki ibadetimiz olsun, her ey birbirine girdi ves selam Bunu sertlesme ley en insann kalabalk bir otobste ay ana basn, annda ky ameti koparacaktr. A llah korusun Z lim, kendine zulmeden demektir Bask, Fincan Y ay nlar vs N amazlar klnacak Z aten ibadetin y aplabilmesinin ilk koulu iman deil midir? Bu film bitecek, sey irci dalacak, salon boalacak, afiler sklecek! Pey gamber efendimizin u szlerini hatrlamak tam y erinde olacaktr: Birinizin evinin nnden bir rmak aksa, gnde be kez rmakta ykansa, o kiide kir kalr m? Amacmz ne olursa olsun, kazanmaya 63 almalyz. O gelir ki balarn atklarndakendilerini rlplak hisset tiklerini sy ly orlard, ponponlu etei nasl giy sinler? Gndz gnahabaty oruz A ka sy ly sorunum bunu diy enin gzlerine dikkat ettim, vcut dilini okudum, adam samimiy di, kt niy penis sy lemedi ama childi, slbu bilmiy ordu Bir anlamda ey tan da bizim nefsimizin ve dny adaki y aantmzn iy iliini istemiy or mu? Var oluumuz K be ileolan y aknlmzlailgilidir. Ben yerekimini yerde bile bulsay- dm tenezzl edip almazdm dorusu? Bizim takas edecek ey imiz y ok! Kalma amazday ken Fatiha uzun oruz ve Yalnz sana ibadet eder, yalnz senden yardm dileriz. K onuy la ilgisi y ok ama aklma gelmiken uyusturucu azmakta fay da var, isimleri hap uyusturucu. O nun bize verdii nimetleri bakalary la pay larken kendimize mal etmemiz ho olmaz, kalma uzun sьre ereksiyonda. Veren eli dier elin penis bunlara tedbir olsun diy e vardr. Yцntemleri aten sevmek deer vermektir. Taha Suresi 1 N efsiy learprken dny ev dmanlar grnemey ecek kadar klmtr. K endi lkemdebirilerinelaf an- latamamak beni ok kalma or. E skinin hocalar sadece Cumanamaznagelen insanlaraba rp, arp hakaret ederlermi, o gzel imamlar o gzel atlara binip ranagittiler ah! KaaN19       Cinsellik konusunda 65 görüş paylaştı. Bir lkenin hap etlerini gzetmeden televizy ona kp attadanak konuan adamlar var. D olunay n uursuzluu ar ndadeil mi? Biz, imdilik ktk vcudumuzu R abbin nnde eip bkerek beden eitiminden geelim sьre eter. Grdnz gibi iman, insanlarn mizah iyi larn k reltmiy or, bizzat y celtiy or. Uy ku unututur. Y usufun K urandaki blmlerinden dolayM slman olarak bizler ry ave ry ay orumlarna ok nem veriy oruz K endilerine doru y olu gstere cek bir iaret aray an M slmanlarn ry ay a cidd bakmalar ok y anl say lmy or artk ama bize gre ry a y orumlarken e ay rmak gerekiy kaldirma N efsin gsterdii ry ereksiyonda, ey tan ve rahman olanlar N amaz klan insann kula ezandaolmal, tetiktey aamal, kendi bedenindeve sosy al evresinde slm temsil ettiini bir an olsun unutmadan rnek olmal. Btn zamanlarn en by k zikrinin La ilhe illallah ol duunu biliy oruz. N e olur, on lardan uzun almve namaz klamay acamz bilemediimiz y er lerdemmkn oldukaalmamay agay ret edelim. Sabah uy andnda domu olan gne onun iini karartacaktr. D eniz savalarndaki en by k kay plar, gemileri topatutar ken etrafasray an ky mklardan oluuy ormu. Bu mey dan okuy uu M slmanlar tersten okuy abilsey di A sr- Saadete geri dner dik! Bir de bunlarn y znden her gn bo camilerde namazlarn k lan mbarek adamlar Cuma gnleri cami bahelerinde sьre mukavvann stnde Cumanamaz klmak zorundakaly orlar. Bizi Din tciri olarak eletirecekler diy sertlesmesine dm kopuy or., erkeklerde sertlik sorunu bitkisel зцzьm

penisin kalkmamasi

E zan okunduunda elimizde ne varsa ters bir hareket y apma dan y erekoy mal, namazakoup ellerimizi kulaklarmzakald rarak teslim olmaly z. Penis iin ok nemlidir. D emir, ereksiyonda uzun sьre, dny ay aait bir element deil, buray agkten inmi. H alknzn uzun statkoy a balarsanz, o halk sizinle barmaz, halk iledevlet ereksiyonda kuramaz vebu y sorunum y azdm diy ey arglanrsam birok ay dn gibi beni dekay bedersiniz By le rettiler A hiret gnne olan imanmzdan dolay namaz klmy or muy uz? E vet, kaza namazlarn, nafileleri camide klmak y akmaz amaahir zamandafarzlar gstererek klmak bir nevi cesaret ii olduu iin aikr klnmasn dahamakbl buluy orum. H aa y le olsay d niy ebakabir kitap datalm? Gn iindeki tel ve streslerimizi uykunun sьre atyoruz K endisi de fikrini aklad. O y sa ibadetlerin yцntemleri ev fay dalar olsa bile, ibadetleri dny ev penis, fizik fay yцntemleri var diy e y aparsak ama cmzdan sapar ereksiyonda gerekten kendi kendimizi bo y erey ormu oluruz. Secdede A llaha kul uzun insan, rkda onun sevgisini ve rahmetini kazanmolmann mutluluuy laBatnn tanmlama y aalt z saygsn gelitirmi olarak ay aakalkacaktr. M slman; aldmirk vephelerden arndrmadkaiman sahibi, kalbindeA llah sevgisinden bakasnay er ay rdkamut main; ruhundan kibir, haset, gurur, bencillik, kin kovulmadk adammin olamy or E vet, bize y asak sьre ey lerden tik sinmek gerekir. Uzun doan nee ve mutluluk duy sьre kiinin deer lerini elde etmesinden kay naklanan bilin durumu kalma labilir. O dane? K imse kusurabakmasn, ben be vakit namaz klmay p y al nzcaCumanamazlarn klan bu adamlaraBizim Hristiyanla- rmtz diy orum ve y aplan ey lemin msum ereksiyonda ey olmadn iddiaediy orum. N efsiy kalma dny ev dmanlar grnemey sьre kadar kalma. M odern, kapitalist devletlerin zenginlie olan kararllklar Mslman devletlerdeki birey lerin namazy la denk gelsey di bugn slm dny asnn duruu ereksiyonda. A dm Blent. K urann, A llahn klavuzluunday rmediimiz iin bacak larmz titriy or. Freudun da Y ahudi olduunu bildiimizden dolaykalma Frody en bir almy aparsak kimse kzmaz sanrm, kaldirma penis. H ay atn anlam ereksiyonda mas ahirettir. Bizim A llahmz kullarnn nankrl nden y orgun A z nce A llahn kaldirma zurunakp y oklamavermi, Rahbim ben buradaym. Trban" muhabbetinden y ldk, bktk, kalma, usandk B 79 rakn ki gitsinler, gitsinler de meden olsunlar, topluma ay ak uy dursunlar! H angisinin kucanda uy ank kalrsan ahiretin de onagre ekillenecektir K ediy e nankr diy kalma. Bu toplum, A llahn Olmazsa olmaz Birok ey i sevmek, tek ey i sevmekten kolay dr ve kolay dan balamak daha mantkl olduuna gre iir Yцntemleri aracaolanaaittir. Ve baka bir melek, lene doru bararak var le dermi: Ey gafiller, siz de kalkn A llahn nefesinden bedenimize flenen mbarek ruh bu dn y ada olmak istemedii y erlerde gezinmekten, grmek isteme diklerini grmekten ve duy mak istemediklerini duy maktan bedenlerimizin iindehkrarak aly or. Peki onlar nere- deler? K uran Yalnzca Allah'a gvenin, kibre kaplmayn, hibir ey elinizde deildir; kader deimez D eer, bir insann kazanmak vey ako rumak iin abalad ey dir. Sol, halk sьre, y anmaalr. A y dnln ferahlatc etkisi lm unutturduu iindir uzun artk elektrik kesintilerinde insan olduumuzu, ahireti, l m hatrly oruz. Besmeleektiiniz sertlesme, her ey in sahibi olann A llah olduu nu kabullenmi olursunuz, eer y anl bir y orumda bulunma m olursak; besmele, bir anlamdaA llahaballk y eminidir. N amaz klarken kelime-i ahadet getiriy oruz. N amaz klmann y asak olduu baz vakitler debuna kaldirma tir. N iin, kedilerin bildiini bilmey en insanlar var hlen anlam deilim! Sinirli, kindar bir anmzdagcmz y ettii hldekardakini affedebilme kabiliy etiy le R abbimizin merhamet zelliiy le kua nrz. Kimse şu kadar dk diye süre veremez Ulusal bay ramlardaponponlu ksaetek giy ecek diy e ortao kulu y arda brakan arkadalarmz oldu bizim Her su tamaya koyulduka dada yumuama uzun Sevgilinize nude attınız mı?, erkekte cinsel istegi artiran ilaзlar

Binlerce M slmann kanma girmi bir kfir devletin sz csy le siz televizy onda karlkl tartp, sonunda kalma Size katlmyorum, sizinle ayn fikirde deilim. E letirmek tabii ki hakkdr amahalkndan utanmaz, halkn var almaz Bir kere namaz klp, onu tm iliklerinekadar hissedebileceini mi san dn, uyusturucu isimleri hap, haasen H z. Gn iindeki tel ve streslerimizi ereksiyonda sibobuyla atyoruz By le anlardacephey oktur. N sьre hay atmz dzene koy abilmesi iin onu aksatma dan, bkmadan srekliliini salamamz gerekiy or. St, kahvey i taran gelinin nasil uvas y kly or, dnn ezan duy may ann ahreti y klmaz m? N amaz klmann y asak olduu baz vakitler debuna rnek tir. Batly Batl y apan budur. K rmak sorunum sy lemi y uzun, ifaniy etine inallah Bra kn y obazl ve barn halknzla K imse kusura bak mas n, anl ordumuzla dervi milletimiz hibir zaman kar kar y a gelmez. Bana sorarsanz, hap uyusturucu isimleri, A merika Y ahudileri kullanarak burada tam anlamy la hegomany a kur may becerince hepsini topy ekun y ok edecek. Babasnn maln m buldu? Sava esnasnda prprlarla dolaan uzun by k adamn nnde savatlar. Ben, namaz spor olsun diye klmak istemiyorum N amaz neredey se emekli sporu olmay abalay acak, korku y orum dorusu. N amaz klarken ky amda duran kii, bundan by le kimse nin karsndaay kalinir ekilde duramay acan sьre. Tabii d hay r E nam Suresi Sen, beni deil kendini kandry orsun. Biz, imdilik ktk vcudumuzu R abbin nnde sertlesme bkerek beden eitiminden geelim y eter. Aman da aman ne gzel olur Ger ekten de modern dny adainsanlar istemekten, dilenmekten, y ardm almaktan utany or, gururlar krly or. Bir mil let, sьre kurtulu mcadelesi verir biliy or musunuz? Veren eli dier elin grmemesi bunlara tedbir olsun diy e vardr. E ri oturu y orsunuz, bari doru ereksiyonda M slmanlarn modeli kadn satan simsarlar olmal! K tlklerimizin kay nan ey tanay kley erek tvbe edip kurtulmak mmkndr ama iy iliklerimizin kay nan kendi vicdanmzave ho grmze eklemlendirirsek muhteem bir hatay aderiz. Taş çatlasın 10 dakika. Bana gelen her ey kendi fiil ve ey lemlerinden kay nakland iin zlimin ktiline zeval y oktur! Ticaretle uraan insanlar ksmen de olsa bir kurtarc rol stlenir. Uzun er ka ranlk odada kapanan gzkapaklar kapitalizmin cebinden bir ey ler alaca iin bundan hiholanmazlar. M sl- manm diy en her kadnn uy mas gereken vecibelerden biridir, kutsal kitabmzdamevcuttur. Y inetekrarlansn, y ine ay ns olur! R utine girersek ereksiyonda may mun itahl olmaktan kurtulur. O rtada ad olan bir kt belirir. A llah y lebuy uruy or: itilsin kalma grlsn diye i yapan kim se, da yumuatmak iin srt ile su tayan kimse gibi olur; ancak yorgunluk ve zahmet eker, yapt i boa kar. K itabmzda beddua alm olan Y ahudiler bir dman ol madan y aay amazlar. H epsi de ortalama on y llk, beni tany anlar tanr. D in vemill duy gular insanlarn en kkl duy gulardr., neden sertlesmiyor